GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROJE YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ (SEÇ)/SBP489
Dersin Adı: PROJE YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Ogan KIRSAÇLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac http://websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac http://websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac http://websitem.gazi.edu.tr/site/okirsac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  okirsac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuramsal boyut:kavramsal yeterliliğin geliştirilmesi
Teknik boyut:Analitik yaklaşım becerilerinin geliştirilmesi
Karşılaştırmalı yaklaşım içinde bulunabilme
Planlama yeti ve becerilerinin geliştirilmesi
Tasarım yeti ve becerilerinin geliştirilmesi
Sunum becerilerinin geliştirilmesi
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yatırım ve proje yönetimi kavramları
2. Hafta  Fizibilite çalışması, zamanlama, bir projenin kalite ve masraf boyutları
3. Hafta   Zaman planlaması ve öncelik kavramları, kritik yol metodu ve Gannt şeması (Ödev)
4. Hafta  1. vize
5. Hafta  Teknik ve finansal analiz
6. Hafta  Mekansal kararlar ve karar alma teknikleri
7. Hafta  Karlılık, risk ve verimlilik
8. Hafta  Yaşam döngüsü ve amortisman bilgisi (ödev)
9. Hafta  2.vize
10. Hafta  Paranın zaman değeri, net şimdiki değer, yatırımın geri dönüş süresi kavramları.
11. Hafta  Yatırımlrın milli ekonomi açısından değerlendirilmesi, sermaye hasıla katsayısı, dış ödemeler dengesi gibi kavramlar
12. Hafta  Fizibilite hazırlama formatları genel yapısı ve neleri içermesi gerektiğine dair bilgiler
13. Hafta  Uluslararası nitelikte yatırım projesi hazırlama yöntemleri AB, Dünya Bankası ve DPT normları ile başarılı olmuş projeler (ödev)
14. Hafta  Dönem sonu sınavı
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Choosing and evaluating techniques of investments (Prof. Dr. Teyfik Tatar) Operations research for business managers (Prof Dr. Attila Sezgin, Doç Dr. Erhan Ada) Forms of NPD and EU Fundamentals of financial management (Çeviren Akmut, Sarıaslan) Project management and conlsultancy (Burhan Albayrak) A guide to project management body of knowledge Feasibility for everyone (M.Serdar Kabukçuoğlu)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
1
12
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
1
12
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X