GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ III (ÖD)/SBP 262
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ III (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç Dr.Bilge Armatlı Köroğlu,Yrd. Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS,Yrd. Doç. Dr.Demet EROL,Prof.Dr. Hülagü KAPLAN,Doç.Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun,Yrd.Doç.Dr.Hayri Ulvi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/armatli,www.gazi.edu.tr/fcetin,www.gazi.edu.tr/edemet,www.gazi.edu.tr./hulagu,www.gazi.edu.tr./ozgeyal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   armatli@gazi.edu.tr,fcetin@gazi.edu.tr,edemet@gazi.edu.tr,hulagu@gazi.edu.tr,ozgeyal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciye planlama bilgi ve becerisinin kazandırılması
Öğrenciye planlama sürecinin öğretilmesi ve ölçekler arası ilişkilerin kurma becerisinin kazandırılması
Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel özelliklerini değerlendirilerek fiziksel planlama boyutuna taşıma becerisi kazandırılması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ŞBP 163 Şehircilik Projesi dersidir.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı ve kavramsal çerçevesi
2. Hafta  Analitik etüd ve analiz çalışmaları
3. Hafta  Araştırma alanına teknik gezi
4. Hafta  Teknik gezi araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
5. Hafta  Teknik gezi araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
6. Hafta  Teknik gezi araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
7. Hafta  1. Sınav (Jüri değerlendirmesi)
8. Hafta  Planlamaya geçiş süreci
9. Hafta   1/1000 uygulama imar planı süreci
10. Hafta  1/1000 imar planı süreci
11. Hafta   2. Examination (Jüri değerlendirmesi)
12. Hafta   1/1000 ölçekli kentsel tasarım sürecine giriş
13. Hafta  1/1000 kentsel tasarım süreci
14. Hafta  1/1000 kentsel tasarım süreci
15. Hafta  1/1000 kentsel tasarım süreci
16. Hafta   3. Examination(Jüri değerlendirmesi)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Zorunlu ya da önerilen kaynak yoktur. Ancak yararlanılacak bilgi/kaynaklar ders sırasında fotokopi olarak dağıtılmaktadır.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
3
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
5
80
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
5
80
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X