GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLANNING STUDIO 6/CRP 3006
Dersin Adı: PLANNING STUDIO 6
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Planlama ilke-esas ve tekniklerinin öğrenilmesi
Plan seçeneklerinin değerlendirilmesi
Planlama sürecinde öncelikli alan planlamasının yeri ve öneminin irdelenmesi ve planlama aracı olarak değerlendirilmesi
Üst ölçekli plan kararlarının nazım plana aktarılması
Öncelikli alan içinden özel ilgi odağının seçilmesi
Nazım plan kararlarının uygulama planlarına aktarılması
Uygulama plan kararlarının kentsel tasarım planlarına aktarılması
Ölçekler arası geri besleme sürecinin öğrenilmesi
Uygulamaya yönelik dönüşüm modelleri hazırlama teknik ve becerisinin kazanılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş: Çalışma programının açıklanması Teorik Ders: Çok ölçütlü değerlendirme yöntemi ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonları
2. Hafta  1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonları ve çok ölçütlü değerlendirme çalışmaları Teorik Ders: Üst ölçekli plan kararlarının alt ölçek planla
3. Hafta  1. JÜRİ: 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonları ve çok ölçütlü değerlendirme çalışmaları
4. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan çalışma sınırları ve 1/1000 ölçekli özel ilgi odağı seçenekleri üzerinde görüş geliştirilmesi
5. Hafta  Teorik Ders: Kentsel alanların dönüşümünde müdahale biçimleri 1/5000 ölçekli öncelikli alan ve 1/1000 ölçekli özel ilgi odağı çalışmaları
6. Hafta  Teknik araştırma ve yerinde çalışma
7. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan ve 1/1000 ölçekli özel ilgi odağı analiz/sentez çalışmaları
8. Hafta  2. Jüri: 1/5000 ölçekli öncelikli alan ve 1/1000 ölçekli özel ilgi odağı analiz/sentez çalışmaları
9. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan nazım imar planı çalışmaları
10. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan nazım imar planı çalışmaları Teorik Ders: Örgütlenme ve finansman modelleri ve yatırım kararlarının fizibilitesi
11. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan nazım imar planı ve dönüşüm/örgütlenme/finansman modelleri-DÖF
12. Hafta  3. JÜRİ: 1/5000 ölçekli öncelikli alan nazım imar planı çalışmaları-1/5000 ölçekli öncelikli alan dönüşüm/örgütlenme/finansman modelleri
13. Hafta  1/1000 ölçekli özel ilgi odağı imar planı çalışmaları
14. Hafta  1/5000 ölçekli öncelikli alan nazım imar planı-DÖF -1/1000 ölçekli özel ilgi odağı imar planı çalışmaları
15. Hafta  Tüm ölçeklerarası geri besleme çalışmalarının final öncesi çalışılması
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
45
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
5
70
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
5
70
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
8
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Kübra Cihangir Çamur , Özlem Güzey Kocataş , Nevin Turgut Gültekin , Ogan Kırsaçlıoğlu , Erman Aksoy )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ccamurster@gmail.com , ccamur@gazi.edu.tr , odundar@gazi.edu.tr , neving@gazi.edu.tr , ogankir@gmail.com , eaksoy@gazi.edu.tr)