GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ I (ÖD)/SBP 164
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ I (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr.Ayşe TEKEL, Doç.Dr.Nilgün GÖRER TAMER, Dr.Aybike CEYLAN, Araş.Gör. Oya MEMLÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/atekel/, websitem.gazi.edu.tr/site/gorer, websitem.gazi.edu.tr/site/aybike, www.websitem.gazi.edu.tr/site/oyamemluk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atekel@gazi.edu.tr, gorer@gazi.edu.tr, aybike@gazi.edu.tr, oyamemluk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanı algılama, yorumlama ve tasarlama becerilerinin sistematik bir kurgu içerisinde öğrenilmesidir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   ŞBP 163 Şehircilik Projesine Giriş
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Programın Tanıtılması
2. Hafta  Mekan Çalışmaları I: Kod farklılıklarının belirlenmesi/ mekansal bilginin plan ölçeklerine göre nasıl algılandığının gösterilmesi (harita ve plan)
3. Hafta  Mekan Çalışmaları II: Mekanda insan davranışları /kullanım amacı
4. Hafta  Mekan Çalışmaları III: Mekânda Değişen Algı
5. Hafta  Mekan Çalışmaları IV: topografya, doku (yapı adaları-ulaşım ve açık alan ilişkileri)ve yapı yoğunluğu
6. Hafta  Mekan Çalışmaları V: Mekansal kademelenme
7. Hafta  Mekan Çalışmaları VI: Düzen /Sistem, Okunabilirlik
8. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
9. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
10. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
11. Hafta   Jüri
12. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
13. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
14. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
15. Hafta  Konut Yaşam Çevresi Tasarımı
16. Hafta  Jüri
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   -Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception: a psychology of the creative eye, the new version, Berkeley, Calif. : University of California Press. - Ching, F. (2002). Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen, Çev: Sevgi Lökçe, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul. - Denel, B. (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara. - Günay, B., (2007 b), “ Gestalt Theory and City Planning Education”, Journal of the Faculty of Architecture-METU, June Ankara. - Lauer, D., Pentak, S., (2005), Design Basics, Thomson Wadsworth, Second Edition, USA. - Stebbing, P.D., (2004), “A Universal Grammar for Visual Composition ?, LEONARDO, vol:37, no:1, s.63-70.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
5
80
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
5
80
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
4
1
4
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
224
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X