GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ I/SBP 208
Dersin Adı: KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Burcu H. Özüduru, Doç.Dr. Ülkü Duman, Dr. Leyla Alkan, Dr. Açalya Alpan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bozuduru, http://websitem.gazi.edu.tr/site/ngurer, http://websitem.gazi.edu.tr/site/leylaalkan, http://websitem.gazi.edu.tr/site/aalpan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bozuduru@gazi.edu.tr, ngurer@gazi.edu.tr, leylaalkan@gazi.edu.tr, acalyaalpan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel tasarım kavramının ve konseptlerinin tanımlanması
Güncel tartışmalar çerçevesinde kentsel tasarım modelleri kurgulayabilmek
Kentsel tasarım süreçlerini tasarlayabilmek ve yönetebilmek
Yapılı çevrenin arkasındaki sosyal, ekonomik ve politik süreçleri anlayabilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders Hakkında Genel Bilgi, Kentsel Tasarım Kavramları
2. Hafta  Farklı Boyutları ile Kentsel Tasarımın Tanımlanması Tarihsel Süreklilikte Düşünce ve Kavramsal Gelişimiyle Kentsel Tasarım
3. Hafta  Antikçağ Kentleri Ortaçağ Kentleri Rönesans Dönemi İdeal Kentleri Rönesans Kentleri Domenico Fontana Roma ve Sixtus V Barok Dönemi Kenti
4. Hafta  Endüstriyel Devrim: Ütopya Düşünceleri/ Erken Ütopya Düşünceleri Kent Tarihinde’de 19. Yüzyıl Sosyalist Ütopyacıları
5. Hafta  Lineer Kent (Soria Y Mata) Endüstriyel Kent (Tony Garnier) Haussman ve Paris’in Tasarımı
6. Hafta  Güzel Şehir Akımı Ebenezer Howard, Unwin (The Garden City/Bahçe Şehir) Henry Wright, Clarence Stein (Radburn)
7. Hafta  Modernizm (Le Corbusier ve CIAM) Team X Modernist Ütopyalar (Yona Friedman, Archigram)
8. Hafta  Modernizmin Eleştirisi: Jane Jacobs, Oscar Newman William H. Whyte
9. Hafta  Postmodernizm
10. Hafta  Yeni Şehircilik Akımı – Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk
11. Hafta  Kentsel Tasarımda Güncel Eğilimler
12. Hafta  Uygulama 1
13. Hafta  Uygulama 2
14. Hafta  Uygulama 3
15. Hafta  Uygulama 4
16. Hafta  Uygulama 5
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
5
30
 Uygulama
9
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
9
2
18
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X