GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ/SBP 1010
Dersin Adı: KENTSEL ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
CBS'de temel kavramların ve ŞBP deki yeri ve öneminin kavratılması.
Coğrafi Bilgi Sistemi'nin tanımı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yararları, CBS'nin Kullanım Alanları,   Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Elemanları ve     Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Genel Fonksiyonlarının öğretimi. 
Veri Toplama ve Üretim Teknikleri,  Veri Depolama Formatları,   Aralarındaki Farklılıklar,  Sorgulama,  Analiz  yeteneklerinin öğretilmesi. ve kartografik üretimin yapılması.
Harita, Ölçek ve Projeksiyonlar
Veri tabanı oluşturulması, verilerin ilişkilendirilmesi, veri yönetiminin sağlanması.
Sayısallaştırma tekniklerinin öğretilmesi.
Sorgulama ve analiz yeteneği ile amaca uygun yeni tematik haritaların üretiminin öğretilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  CBS'de temel kavramlar ve ŞBP deki yeri ve önemi.
2. Hafta  Coğrafi Bilgi Sistemi'nin tanımı, yararları, Kullanım Alanları,   Veri Yapısı, Elemanları ve     Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Genel Fonksiyonlarını
3. Hafta  CBS uygulamalarında kullanılacak yazılımın (Arc GIS) ana yüz ve ara yüzlerinin tanıtılması
4. Hafta  CBS tabanlı veri ekleme ve veri ilişkilendirme uygulaması.
5. Hafta  Semboloji tabanlı sınıflandırmalar ile veri tabanı ile ilişkili yeni tematik haritaların üretilmesi uygulması.
6. Hafta  Haritaların kartografik üretiminin teorik anlatımı ve uygulaması.
7. Hafta  Harita ve planlara lejant oluşturmak için amaca uygun semboloji kütüphanesi yaratma teorik anlatım ve uygulama.
8. Hafta  Coğrafi mekansal verilerin, mekansal olmayan verilerle ilişkilendirilerek sorgulanması ve uygulamalı anlatımı.
9. Hafta  Raster Haritaların Coğrafi Olarak  Koordinatlandırılması
10. Hafta   Veritabanı Tasarımı ve uygulaması
11. Hafta  Nokta, çizgi, alan formatında Vektör Verilerin oluşturulması. 
12. Hafta  Veri Girişi ve Güncelleme 
13. Hafta  Veri Güncelleme ve Sayısallaştırma işlemleri Veri Dönüşüm Fonksiyonları
14. Hafta  Arazide GPS ile alınana Noktasal Ölçüm Değerlerinin CBS tabanlı işlenmesi ve Görüntülenmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Şule Tüdeş)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/studes/bio)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sulegoktudes@gmail.com)