GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLANCILAR İÇİN DEMOGRAFİ/SBP203
Dersin Adı: PLANCILAR İÇİN DEMOGRAFİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/gulseven
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulseven@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Planlama nüfus ilişkilerinin anlaşılması
planlamada nüfus dinamiklerinin öneminin nüfus tahmin yöntemlerinin öğrenilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  ---
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Tanımlar ve nüfusla ilgili kuramlar
2. Hafta  Nüfus artışını sınırlandıran faktörler, nüfus artış modelleri
3. Hafta  Nüfus artış hızı: doğum oranı, ölüm oranı, göç, sıfır nüfus artışı, nüfus artışı (J ve S modelleri)
4. Hafta  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus, nüfus artışı ve kültür, yaş dağılımı grafikleri
5. Hafta  Dünyada nüfus; nüfusun coğrafi, bölgesel ve yerleşme gruplarına göre dağılımı, kır-kent tanımı ve kentleşme göstergeleri
6. Hafta  Nüfus tahmin metodları (matematik yöntemler)
7. Hafta  Nüfus tahmin metodları (sayısal uygulama)
8. Hafta  1.Ara Sınav
9. Hafta  Bilgisayarla nüfus tahmin yöntemleri
10. Hafta  Bilgisayarla nüfus tahmin yöntemleri
11. Hafta  Türkiye nüfusunun genel panaroması
12. Hafta  2.Ara Sınav
13. Hafta  Nüfus artışının ekonomik ve sosyal etkileri
14. Hafta  Sayısal Uygulamalar
15. Hafta  Sayısal Uygulamalar
16. Hafta  I. ve II.Ara sınav sorularının çözümü ve değerlendirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nüfus ve Nüfus Artışı, B.C. Ergene, 1996 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, B. Gökçe, 1996 Türkiye’nin Fırsat Penceresi, C. Bahar, O. Işık, M. Güvenç, S. Erder, H. Ercan,TÜSİAD,1990
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
1
16
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
99
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X