GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL POLİTİKALAR/SBP 401
Dersin Adı: KENTSEL POLİTİKALAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç Dr Demet EROL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr7edemet
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  edemet@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (mekanı), parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Çağın sorunları hakkında bilgi
Planlama, tasarım ve koruma uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
.........
..............
..............
..............
..............
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kentsel dönüşümün tanımı, amacı, değerlendirmesi,dönüşüm stratejileri
2. Hafta  Kentsel dönüşümün tanımı, amacı, değerlendirmesi,dönüşüm stratejileri
3. Hafta  Kentsel dönüşümde katılım stratejisi, fiziksel ve çevresel yaklaşımlar ile sosyo ekonomik yaklaşımlar
4. Hafta  Diğer görüşler ve gelecekteki durum, 1900lerdeki Amerika deneyiminden çıkarılan dersler, Avrupa deneyimleri
5. Hafta  Diğer görüşler ve gelecekteki durum, 1900lerdeki Amerika deneyiminden çıkarılan dersler, Avrupa deneyimleri
6. Hafta  Diğer görüşler ve gelecekteki durum, 1900lerdeki Amerika deneyiminden çıkarılan dersler, Avrupa deneyimleri
7. Hafta  1.vize
8. Hafta  Kentsel politikalar, göç ve kentler, konut talebi, kentsel yaşam
9. Hafta  Kentsel politikalar, göç ve kentler, konut talebi, kentsel yaşam
10. Hafta  Konut politikalarının tarihsel süreci, farklı içerikli kamusal politikalar
11. Hafta  Refah devleti ve gelişmekte olan ülkeler,tarihsel süreçte konut sunum modelleri, konut gelişimde formal ve imfarmal örgütlenmeler
12. Hafta  Kurumsal yapı, yasal ve finans yaklaşımları, inşaat sektörü
13. Hafta  konut piyasası ve mülkiyet; konuta erişim, kendi konutunda oturanlar, kiracılar ve ev sahipleri, toplumsal tabakalaşma;
14. Hafta  Toplumsal tabakalaşma; yeni sorunlar ve konuların ortaya çıkışı; çevre, sağlık, yoğunluk artışları, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik;
15. Hafta  konuta yönelik yeni yaklaşım ve politikaların ortaya çıkışı; aktörler perspektifi ve ortaklıklar
16. Hafta  2. vize
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Urban Regeneration : A Handbook (2000)PW Roberts, H Sykes - Sage Publications Ltd
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  --
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X