GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT JEOLOJİSİ VE PLANLAMA/SBP 212
Dersin Adı: KENT JEOLOJİSİ VE PLANLAMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şule Tüdeş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/studes
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  studes@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent yerleşim alanlarının seçiminde jeolojik tehlike ve risklerin etkisi değerlendirilerek sağlam ve sürdürülebilir kentlerin yaratılması yöntemleri
Kentsel arazi kullanım planlamasının jeolojik ve doğal faktörlere göre nasıl şekilleneceği ve doğa ile uyumlu planlama kriterlerinin geliştirlmesi.
Yerleşilebilirlik analizinde yer bilimleri verilerinin plana entagrasyonu.
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ön koşul dersi yoktur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Önerilen başka ders bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Jeoloji ve planlama ile ilgili temel bilgiler. Kent planlaması jeoloji ilişkisi.
2. Hafta  İmar Planına esas jeolojik çalışmalar.
3. Hafta  Planlamayı etkileyen fiziksel faktörler.
4. Hafta  Jeomorfolojik özellikler ve planlamaya etkisi.
5. Hafta  Topoğrafik eğim ve planlamadaki yönlendirici etkisi.
6. Hafta   Vadi tabanları ve yerleşilebilirlik ve arazi kullanımı.
7. Hafta  Kentlerin hidrojeolojik özelliklerin planlamaya girdisi.
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Kütle hareketleri ve heyelanların kentsel yerleşimlerde oluşturduğu jeolojik tehlike ve riskler.
10. Hafta  Faylar ve Deprem, yer seçimine etkisi ve risk azaltımına yönelik planlama kriterleri.
11. Hafta  Türkiye'de Deprem ve yer seçim kriterleri.
12. Hafta  Deprem ve kente verdiği ikincil risk ve hasarlar.
13. Hafta  Planlamayı etkileyen jeoteknik özellikler.
14. Hafta  Afet Yönetimi ve afet duyarlı planlama
15. Hafta  İmar planına esas jeolojik jeoteknik etütlerle ilgili yasal düzenlemeler ve Genel Değerlendirme.
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kent Planlaması ve Jeoloji, Kuddusi Karakuş. Şehir ve Çevre Jeolojisi, Hüseyin Kurt, Fetullah Arık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru yanıt, tartışma, gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
1
13
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X