GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT COĞRAFYASI/SBP285
Dersin Adı: KENT COĞRAFYASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe/İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ccamurster@gmail.com , ccamur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent bütününe ve kentin parçalarına ilişkin olarak; kentsel coğrafyaya giriş, kentin tarihi gelişimi ve büyüme dinamikleri bilgisinin kazanılması.
Kent ve bölge planlamada analiz ve senteze yönelik temel kuramsal ve kavramsal çerçevenin özümsenmesi.
Öğrencinin kente ve kentleşmeye yaklaşımın genel ilkeleri ile donatılması.
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisini kazanması.
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 193 Şehir Planlamasına Giriş
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Neden kent coğrafyası çalışıyoruz? Kent coğrafyasının tarihsel gelişimi, küreselden yerele kent coğrafyası.
2. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR ve KURAM: Kent coğrafyasının çalışma alanı, coğrafya-planlama ilişkisi, kent tanımları.
3. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR ve KURAM: Kent tanımları, kent olabilme ölçütleri.
4. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR ve KURAM: Kent coğrafyasında düşünsel yaklaşımlar.
5. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR ve KURAM: Kent coğrafyasında düşünsel yaklaşımlar.
6. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR ve KURAM: Kent coğrafyasında ve planlamada çözümleme düzeyleri.
7. Hafta  KENTLEŞME: Kentlerin kökeni ve gelişimi, kentsel gelişmenin nedenleri.
8. Hafta  ARA SINAV 1
9. Hafta  KENTLEŞME: Kentleşme döngüsü, ‘kentsel gelişmenin aşamaları’ modelleri.
10. Hafta  KENTLEŞME: Kentleşme döngüsü, ‘kentsel gelişmenin aşamaları’ modelleri.
11. Hafta  KENTLEŞME: Dünyada kentsel nüfusun değişen dağılımı, yerleşim büyüklüğü, kırdan kente göç.
12. Hafta  KENTLEŞME: Dünyada kentsel nüfusun değişen dağılımı, yerleşim büyüklüğü, kırdan kente göç.
13. Hafta  ARA SINAV 2
14. Hafta  KENTSEL YAPI ve ARAZİ KULLANIMI: Kent formları
15. Hafta  Dönem Ödevi Sunumları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  M.Pacione, 2005, Urban Geography: A Global Perspective, 2nd edition, London, Routledge. P.Knox, 1998, Urban Social Geography: An Introduction, Essex, Longman Ltd. W.Isard, 1956, Location and Space Economy, Cambridge, The MIT Press. D.Harvey, 1996, Justice, Nature and Geography of Difference, Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers. P.Haggett, 1994, The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell. M.Ersoy, Kentsel Planlama, Ansiklopedik Sözlük, 2012, Ninova yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,Yorumlama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler