GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT SOSYOLOJİSİ/SBP241
Dersin Adı: KENT SOSYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nihanozdemir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fiziksel planlamanın ve buna bağlı olarak gelişen fiziksel çevrenin sosyal sonuçlarının/yansımalarının öneminin kavratılması
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 106 Sosyolojiye Giriş
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Sosyolojinin tanımı, yöntemi. Kent Sosyolojisinin tanımı, yöntemi. Dersin kapsamı ve programı hakkında genel bilgi
2. Hafta  KENT SOSYOLOJİSİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR: Klasik sosyal teoride kent. Bir disiplin olarak Kent Sosyolojisinin ortaya çıkışı
3. Hafta  KENT SOSYOLOJİSİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR: Chicago Okulu ve Kentsel Ekoloji yaklaşımı. Kent Kültürü perspektifi
4. Hafta  ÇAĞDAŞ KENT SOSYOLOJİSİ KURAMLARI: Birlikte tüketim mekanı olarak kent.Kentlerdeki sosyal organizasyon ve eşitsizlik
5. Hafta  ÇAĞDAŞ KENT SOSYOLOJİSİ KURAMLARI: Kent mekanı ve sosyal ayrışma. Sosyal mekanın ve segragasyonun yeniden üretimi (altkentleşme ve dönüşüm)
6. Hafta  KÜRESELLEŞME ve KENT: Küreselleşme, yerelleşmenin mekansal organizasyonu ve soyal yapıya etkileri
7. Hafta  KÜRESELLEŞME ve KENT: Küreselleşme, yerelleşmenin mekansal organizasyonu ve soyal yapıya etkileri
8. Hafta  KENTSEL YOKSULLUK: Tanımı, farklı ülkelerdeki yansımaları, 4. Dünyada kentsel yoksulluk
9. Hafta  3. DÜNYA ÜLKELERİNDE KENTLEŞME: Liberal Yaklaşımlar: 1-Modernleşme Teorisi ve Uygulamaları, 2- Yeni-Modernleşme Teorisi ve Uygulamaları
10. Hafta  3. DÜNYA ÜLKELERİNDE KENTLEŞME: Radikal Yaklaşımlar: 1-Bağımlılık Okulu, 2- Eklemlenme Okulu
11. Hafta  - Ara Sınav
12. Hafta  TÜRKİYE’DE KENTLEŞME: 1950-1960 Dönemi- Göç, Hızlı Kentleşme ve Gecekondunun ortaya çıkışı
13. Hafta  TÜRKİYE’DE KENTLEŞME: 1960-1980 Dönemi- Planlı Dönem ve Kentleşme, Gecekondu aflarının sosyal ve mekansal etkileri
14. Hafta  TÜRKİYE’DE KENTLEŞME: 1980 ve sonrası Dönem- Gecekonduda dönüşüm, kentsel rantın sosyal ve mekansal etkileri
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AYATA, S., 1989, ‘toplumsal cevre olarak gecekondu ve apartman’, Toplum ve Bilim, no.49 AYATA, S. and AYATA, A., 1996, Konut Komsuluk ve Kent Kulturu, Ankara: TOKI CASTELLS, M. (2002) The Castells Reader on Cities and Social Theory, ed. By I.Susser, Oxford:Blackwell DRAKAKIS-SMITH, D., and FIHER, 1975, Housing Problems in Ankara, University of Durham KONGAR, E., 1973, ‘Altındag gecekondu bolgesi’, Amme Idaresi Dergisi, 6 (3), pp.109-138 HARVEY, D., 2008, Umut Mekanları, Metis Yayıncılık, İstanbul HARVEY, D., 2015, Asi Şehirler, Metis Yayıncılık, İstanbul Harvey, D., 2016, Sosyal Adelet ve Şehir, Metis Yayıncılık, İstanbul KONGAR, E.., 1998, 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi Kitapevi, PAYNE, G. K., 1977, Ankara: Housing And Planning in an Expanding City, A Research Report Submitted to the Social Science Research Council, 3 volumes SENYAPILI, T., 1981, Gecekondu: Cevre Iscilerin Mekani, Ankara: ODTU
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X