GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIK BİLİMİ/SBP102
Dersin Adı: MİMARLIK BİLİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç.Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~neving, websitem.gazi.edu.tr/site/neving
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  neving@gazi.edu.tr, nevintg@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimarlık bilim ve sanatının kent planlamadaki önemi
Tasarım bilimlerinin ortak dilinin öğrenilmesi ve planlamada kullanılması
İnsan-çevre etkileşimini çözümleme ve böylece mekanı düzenleme bilgi ve becerisinin kazanılması
Mimarlık disiplini ile çalışma becerisinin kazanılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, yerinde inceleme, uygulamalar ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu ders ile şehircilik projesi ve kentsel tasarım derslerinin ilişkilendirilmesi önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kapsamını ve kaynaklarını tanıtım.
2. Hafta  Mimarlığı bilim ve sanat olarak tanımlama
3. Hafta  Tasarım ve tasarım süreci
4. Hafta  Mimari Ürün (Bina) elde etme süreci, Kısıtlar ve Olanakları
5. Hafta  Mimaride biçim işlev ilişkisi
6. Hafta  Mimari yapının nitelikleri (estetik, sağlamlık, işlevsellik)ve diğer görsel sanat yapıtlarına göre farklılıkları
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Mimarlığın diğer mekanla ilgili disiplinlerle (kent planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislik bilimleri) ile ilişkisi
9. Hafta  Yapı Elemanları ve sistemleri: taşıyıcı sistemler, geleneksel sistemler, ileri yapım teknikleri, dolaşım elemanları, kaplama elemanları, çatı sistemle
10. Hafta  Temel malzeme bilgisi
11. Hafta  Teknik Gezi: Ankara'da modern/postmodern/geleneksel Mimarlık örnekleri
12. Hafta  Vize Sınavı
13. Hafta  Farklı işlevlerdeki ve/veya kullanımlardaki mimarlık örnekleri: Ticaret, Sağlık, Eğitim, Yönetim, Konut Yapıları gibi
14. Hafta  Farklı işlevlerdeki ve/veya kullanımlardaki mimarlık örnekleri: Ticaret, Sağlık, Eğitim, Yönetim, Konut Yapıları gibi
15. Hafta  Farklı işlevlerdeki ve/veya kullanımlardaki mimarlık örnekleri: Ticaret, Sağlık, Eğitim, Yönetim, Konut Yapıları gibi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Esen Onat, 2004. Mimarlıkta Form ve Geometri, Efil Yayın., Ankara Gültekin, A.T., 2007. Proje Yönetimi / Yapım Öncesi Süreci, Palme Yayın., Ankara. Gür,Ş., 1996. Mekan Örgütlenmesi, Trabzon. Hasol,D., 1990, Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlüğü, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Yerinde İnceleme
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
1
4
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.