GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜNCEL ŞEHİRCİLİK YAKLAŞIMLARI/SBP310
Dersin Adı: GÜNCEL ŞEHİRCİLİK YAKLAŞIMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR, Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ccamur, http://websitem.gazi.edu.tr/site/yenigul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ccamurster@gmail.com, ccamur@gazi.edu.tr, yenigul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencinin kent ve kentleşmeye yaklaşımların güncel bilgisi ile donatılması
Öğrencinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentsel alanda etkili güncel faktörleri değerlendirmesi
Olası kentsel geleceklerin kestirimlerinin ve planlarının yapılmasında gerekli planlama yetilerinin kazanılması
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Kentsel yerleşimlerin dönüşümünü belirleyici yeni süreçler
2. Hafta  Kentsel alanlarda yapısal değişimler: ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşüm
3. Hafta  Küreselleşme sürecinde mekan ve içerik
4. Hafta  Küresel kentlerin ekonomik düzendeki yeri, sosyal yapısı; ekonomik ve mekansal etkileri
5. Hafta  Ara sınav I
6. Hafta  Yeni büyüme dinamikleri; kent bölgelerin oluşumu
7. Hafta  Dönem Ödevi Sunuşları
8. Hafta  Merkezi iş alanının değişimi, alışverişte değişim, yeni alışveriş merkezleri (AVM) ve mekan
9. Hafta  Mekansal kutuplaşma, kentsel eşitsizlikler, dezavantajlı kentsel gruplar (kent yoksulları yaşlılar, vs) ve yeni stratejiler
10. Hafta  Karar alma mekanizması ve karar vericiler; kenti inşa edenler.
11. Hafta  Ara sınav 2
12. Hafta  Gelişmiş ülkelerde planlamada yeni arayışlar : bilgi toplumu, yaşam kalitesi kavramı,ekolojik planlama, vd.
13. Hafta  Gelişmekte olan ülkelerde planlamada yeni arayışlar : yerel yönetimler ve mekanın değişen içeriği, vd.
14. Hafta  Yirmi birinci yüzyılın yaşanabilir kentsel alanlarla ilgili ölçütleri üzerine tartışma
15. Hafta  Dönem Ödevi Sunuşları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  A. Scott, 1993, Technopolis: High-Technology Industry and Regional Development in Southern California, Berkeley and Los Angeles: University of California Pres. A. Scott, 2000, The Cultural Economy of Cities, London: Sage. A. Scott, 2005, On Hollywood: The Place, the Industry, Princeton University Press. A. Toffler, 1985, Future Shock, çev. 1970: S.Sargut, İstanbul, İnsan Yayınları. D.Harvey, 1996, Justice, Nature and Geography of Difference, Cambridge,Massachusetts, Blackwell Publishers. İ.Tekeli, S.İlkin, 2003-2004, Cumhuriyetin Harcı 1,2,3, Bilgi Üniversitesi Yayınları. J.Larrain, 1994, Ideology and Cultural Identity, Polity Press. M.Pacione, 2002, Urban Geography: A Global Perspective, London, Routledge. P.Haggett, 1994, The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell. P.Knox, 1998, Urban Social Geography: An Introduction, Essex, Longman Ltd. T.Eagleton, 1996, Postmodernizmin Yanılsamaları, Çev.1999:M.Küçük, Ayrıntı.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X