GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİ V (ÖD)/SBP362
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİ V (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem GÜZEY, Doç. Dr. Nevin GÜLTEKİN, Doç. Dr. Şule TÜDEŞ, Öğr. Gör. Dr. Ogan KIRSAÇLIOĞLI, Araş. Gör. Dr. Erman AKSOY, Doç. Dr. K&uu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/odundar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  odundar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Üst ölçekli plan kararlarının uygulama planlarına aktarılması
Planlama ilke ve tekniklerinin öğretilmesi
Planlama sürecinde öncelikli alan planlamasının yeri ve öneminin irdelenmesi ve planlama aracı olarak değerlendirilmesi
Ölçekler arası geri besleme sürecinin öğretilmesi
Uygulamaya yönelik dönüşüm modelleri hazırlama teknik ve becerisinin kazandırılması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ŞBP 361 Şehircilik Projesi IV bu dersin önkoşuludur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Tüm teorik dersler.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Programın ve çalışma alanının tanıtılması, çalışma gruplarının belirlenmesi Ankara’da bilgi toplama ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi
2. Hafta  Teorik Ders: Planlamada Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Sorun Olanakların Belirlenmesi, SWOT Analizi ÖN JÜRİ : Ankara’da toplanan
3. Hafta  YERİNDE İNCELEME GEZİSİ
4. Hafta  Elde edilen verilerin değerlendirilmesi Sentez ve sorun-olanak çalışmaları
5. Hafta  1. ARA JÜRİ (Sentez ve sorun-olanak çalışmaları)
6. Hafta  Teorik Ders: Amaç, Hedef ve Stratejiler ile Senaryo Seçenekleri Teorik Ders: Sakınım Planlaması Senaryo gruplarının oluşması. Amaç, hedef ve stra
7. Hafta  Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması
8. Hafta  Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması
9. Hafta  Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması Senaryoların ve 1/100 000 ölçekli gelişme şemalarının hazırlanması
10. Hafta  Teorik Ders: 1/25000 Ölçekli Planlama Yöntem ve Teknikleri, 1/25 000 Ölçekli Planlardan Örnekler 1/25 000 ölçekli sentez çalışmalarının hazırlanması
11. Hafta  2. ARA JÜRİ (Amaç hedef ve stratejiler, senaryo ve gelişme şemaları)
12. Hafta  Teorik Ders: Uygulama araçları ve örgütlenme şemaları 1/25 000 ölçekli alternatif plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme şemalarının
13. Hafta  1/25 000 ölçekli alternatif plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme şemalarının hazırlanması, alternatiflerin değerlendirilmesi
14. Hafta  1/25 000 ölçekli alternatif plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme şemalarının hazırlanması, alternatiflerin değerlendirilmesi ile plan
15. Hafta  3. ARA JÜRİ (1/25 000 ölçekli alternatif planlar ve çok ölçütlü değerlendirme yöntemi ile alternatiflerin değerlendirilmesi)
16. Hafta  1/25 000 ölçekli alternatif plan önerilerinin, uygulama araçlarının ve örgütlenme şemalarının hazırlanması,
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
4
2
8
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
10
90
 Okuma Faaliyetleri
2
8
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
8
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
10
50
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
10
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X