GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI PROJELERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYG. (ÖD)(SEÇ.)/M471
Dersin Adı: YAPI PROJELERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYG. (ÖD)(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe,
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr.A.Yağmur TOPRAKLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/toprakli/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  toprakli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
UNDERSTANDING CAD... Recognize CAD layout, layers, various drawing commands, drawing layout, printing and plotting
Manipulate CAD drawings, apply corrections and modifications inside CAD.
Organise architectural drawings using suitable CAD commands and facilities
Apply drawing skills in drawing plans, elevations and sections.
Explain the advantages and disadvantages of computer aided design.
Develop architectural drawings for building projects using CAD. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  WHAT IS CAD, VECTOR & BITMAP. Introduction of CAD systems and presentation of the basic principles of CAD drawings. Introduction to the CAD environmen
2. Hafta  WHAT IS CAD, VECTOR & BITMAP. Introduction of CAD systems and presentation of the basic principles of CAD drawings. Introduction to the CAD environmen
3. Hafta  WHAT IS CAD, VECTOR & BITMAP, CPU, GPU VS., AUTOCAD PHOTOSHOP, COREL DRAW, TIFF, TARGA, RGB, CMYK
4. Hafta  WHAT IS CAD, VECTOR & BITMAP, CPU, GPU VS., AUTOCAD PHOTOSHOP, COREL DRAW, TIFF, TARGA, RGB, CMYK
5. Hafta  CAD QUALITY, OUTPUT QUALITY, BASIC PROGRAMMING LOGIC, RECIPE? Explanation for creating and using “BLOCKS” and “LAYERS” to organize the work in the dra
6. Hafta  CAD QUALITY, OUTPUT QUALITY, BASIC PROGRAMMING LOGIC, RECIPE? Explanation for creating and using “BLOCKS” and “LAYERS” to organize the work in the dra
7. Hafta  LAYER MANAGEMENT, INTERFACE, ANNOTATION SCALE, BASIC LISP FUNCTIONS, PROGRAMMING ROUTINE, HOW TO DRAW ELLIPS
8. Hafta  LAYER MANAGEMENT, INTERFACE, ANNOTATION SCALE, BASIC LISP FUNCTIONS, PROGRAMMING ROUTINE, HOW TO DRAW ELLIPS
9. Hafta  LAYER MANAGEMENT, AIA NATIONAL CAD STANDARDS,
10. Hafta  REVIEW OF ASSIGNMENT1
11. Hafta  REVIEW OF ASSIGNMENT1
12. Hafta  MIDTERM EXAM
13. Hafta  REVIEW OF ASSIGNMENT2
14. Hafta  REVIEW OF ASSIGNMENT2
15. Hafta  GENERAL REVIEW
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Stephen J. Ethier and Christine A. Ethier, Instant AUTOCAD: Essentials Using AutoCAD 2002, Prentice Hall, 2003.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  2 ADET ODEV TESLIMI ISTENMEKTEDIR
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
66
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX