GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ AMAÇLI MULTİMEDYA(ÖD)(SEÇ.)/M459
Dersin Adı: MİMARİ AMAÇLI MULTİMEDYA(ÖD)(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Tayfun Yıldırım
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mtayfun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mtayfun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersin amacı; Günümüzde “Çokluortam” ve “Sanal Gerçeklik” (Virtual reality) kavramının tanımı, kullanım alanların tanıtılmasıd
Bu araçların mimari tasarım sunuşunda kullanım becerisinin kazandırılmasıdır.
Mimarlık alanında, çağdaş tasarlama ve sunuş araçları olan bilgisayar teknolojilerinin kullanımının öğretilmesidir
Bu bağlamda; ders yaygın olarak kullanılan görsel – işitsel ve CAD yazılımlarını içermektedir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Önkoşul yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M215, M214 ve M 360
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  -Mimarlık alanında bilgisayar ve mesleki ek donanımlar ile ilgili genel bilgi, (PC, yazıcılar, grafik çiziciler, c-kameralar, tarayıcılar, ses gereçle
2. Hafta  İki boyutlu dökümanların (grafik, yazı) bilgisayar ortamında sunulması (DWG dosyalarının Autocad dışı programlara taşıması, dosya transferleri, bir d
3. Hafta  -Üç boyutlu mimari modellerin iki boyutlu perspektiv (still image) elde edilmesi (3DMax ve 3DWiz yazılımı), malzeme atama, ışık atamalar, resim dosya
4. Hafta  -Üç boyutlu mimari modellere (DWG,DXF,3DS,MAX) kamera yerleştirme, lens ayarları, kamera yolu atanması (path), path ayarları ve animasyon yapılması, K
5. Hafta  -3D wiz yazılımda karşıetkileşimli (interactive) panoramik animasyon eldesi (panorama exporter ve smooth view plug-in leri). VRML (Virtual Reality Mod
6. Hafta  1. Vize, Öğrenci sunuşlarının izlenmesi ve ortak kritik yapılması
7. Hafta  1. Vize, Öğrenci sunuşlarının izlenmesi ve ortak kritik yapılması
8. Hafta  -Farklı animasyonların film montajı (Adobe Premier 4.2 ve 6.0), tanıtım konuşması ses dosyası, fon müziği gibi ses efektleri ile görüntü üstlerine tan
9. Hafta  -Web sayfası tasarımı, durağan web sayfaları, sayfaya mimari grafiklerin eklenmesi, sayfa geçisleri (Front Page 2000 yazılımı)
10. Hafta  2. Vize Öğrenci sunuşlarının izlenmesi ve ortak kritik yapılması
11. Hafta  Web sayfası tasarımı, Web sayfalarına mimari simulasyonların eklenmesi, ISP den Domain alınması ve Web sayfalarının servere yerleştirilmesi (Cute FTP
12. Hafta  Java Appletleri, Farklı Appletler ile web sayfasına karşıetkileşimli ögelerin eklenmesi, Web sayfasına 3D mimari modellerin yerleştirilmesi (A
13. Hafta  -Mimari Animasyonlara çeşitli efeklerin eklenmesi, “Video post” menüsü kullanımı, Lens efektleri, İnsan, Peyzaj elemanlarının eklenmesi (A
14. Hafta  Mimari Animasyonlara çeşitli efeklerin eklenmesi, “RPC” (Rich Photorealistic Content) ve “AEC” (Architectural Extention Conten
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AutoCAD 2002 Tutorial, Referance Manual, 3D Studio R2 Tutorial, 3D Studio Max R2, 3 Türkçe kullanım Kitapları, Adobe Premiere R6 Tutorial, Microsoft Front Page Tutorial, Microsoft Power
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ce CAD Laboratuarında Uygulama.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
5
1
5
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX