GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA ESKİZ/M369
Dersin Adı: MİMARLIKTA ESKİZ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Ece Kumkale Açıkgöz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ecekumkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ecekumkale@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eskiz üzerinden anlamı okuma, keşfetme ve geri yansıma yapma deneyimi kazanmak.
Sözlü ve yazılı sunuşa yönelik deneyime ek olarak bir tartışma, düşünme ve çözme aracı olarak eskizi ifade yöntemi olarak kullanma deneyimi kazanmak.
Tartışma üretmede teorik altyapı gerekliliğini fark ederek, yapılan teorik araştırma ile kişisel üretme sürecini besleme deneyimi kazanmak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Eskizin tanımı, mimarlıkta eskiz
2. Hafta  Eskizin yöntemleri, yeri ve işlevi
3. Hafta  Mimarlık pratiğinde eskizin yeri
4. Hafta  Geleneksel eskiz ile sanal ortamda eskiz karşılaştırması, üç boyutlu eskiz
5. Hafta  Anlama yöntemi olarak eskiz yoluyla geri yansıma yapma, sunulan eskiz uygulamaları üzerine tartışmalar
6. Hafta  Geri yansıma üzerine tekrar üretilen eskiz sunumları, kişisel değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
7. Hafta  Eskiz üzerine yapılan literatür taraması bulgularının sunumu ve geri yansıma tartışmaları (1)
8. Hafta  Eskiz üzerine yapılan literatür taraması bulgularının sunumu ve geri yansıma tartışmaları (2)
9. Hafta  Araştırılan mimarların derlenmiş eskizlerinin sunumları ve üzerine geri yansımalar (1)
10. Hafta  Araştırılan mimarların derlenmiş eskizlerinin sunumları ve üzerine geri yansımalar (2)
11. Hafta  Kişisel tasarım deneyiminin bir parçası olan eskiz çalışmalarının sunumu ve üzerine geri yansımalar (1)
12. Hafta  Kişisel tasarım deneyiminin bir parçası olan eskiz çalışmalarının sunumu ve üzerine geri yansımalar (2)
13. Hafta  Verilen ana başlıklar üzerinden ders süreci deneyimini eskiz ve sözlü anlatım birlikteliği ile aktaran sunuşlar (1)
14. Hafta  Verilen ana başlıklar üzerinden ders süreci deneyimini eskiz ve sözlü anlatım birlikteliği ile aktaran sunuşlar (2)
15. Hafta  Dönem birikimlerini içerecek biçimde, kişisel eskiz deneyimlerini yansıtacak olan afişlerin hazırlanması
16. Hafta  Dönem birikimlerini içerecek biçimde hazırlanan kişisel eskiz deneyimlerini yansıtan afişlerin sergilenmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dersin belirli bir kitabı yoktur, yararlanılabilecek kaynaklardan bazıları aşağıdaki gibidir: • Arnheim, R., 1969, Visual Thinking, Faber & Faber, London. • Cézanne, P., 1985, A Cézanne Sketchbook : Figures, Portraits, Landscapes, and Still Lifes, Dover Publications, New York. • Cross, Nigel,2006, Designerly Ways of Knowing, Springer-Verlag London Limited, London. • Grimshaw, Nicholas, 2009, The Sketchbooks of Nicholas Grimshaw, Royal Academy of Arts, London. • Jeanneret-Gris, Charles Edouard, 1981. Le corbusier Sketchbooks, The Architectural History Foundation, New York. • Laseau, Paul, 1980, Graphic Thinking for Architects and Designers, Van Nostrand Reinhold, New York.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Bu ders, verilecek olan okuma metinleri doğrultusunda karşılıklı sunuş, tartışma, üretme ve değerlendirme süreçleri ile yürütülmektedir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
5
80
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
2
1
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
11
1
11
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX