GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
3D STÜDYO UYGULAMALARI (SEÇ.)/M360
Dersin Adı: 3D STÜDYO UYGULAMALARI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gelişmiş mimari simülasyon yazılımlarını kullanma becerisini kazanmak,
Mimari tasarımda hassas, hızlı ve fotogerçekçi sunumların sanal gerçeklik ortamlarında yaratılmasını sağlamak,
mimari tasarımda yaygın kullanılan bilgisayar yazılımlarının kullanma becerisini geliştirmektir
Bu bağlamda, ders AutoCAD REVİTT ve ARCHİCAD yazılmlarının entegrasyonunu ve bunların mimari simülasyonlarda kullanımını içermektedir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Örn: Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 482 3D MODELLEME VE ANİMASYONA GİRİŞ.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimarlık uygulamalarında bilgisayar ve diğer ek donanımların kullanımının tanıtılması
2. Hafta  ARCHİCAD arayüzü, ikon fonksiyonları, CAD uzayı kavramına giriş, analitik geometri ilkeleri, 3 boyutlu çizim, mesh, wireframe, faceted, solid objeler
3. Hafta  Elde edilen solidler ile yeni solidler üretilmesi, Solidler üzerinde modifikasyon yapılması
4. Hafta  View points, Perspektif ilkeleri, aksonometrik ve artistik perspektivler, Kamera komutu, Kamera çeşitleri, Lens Ayarları, Clip, Distance, Points, FOV
5. Hafta  Işık yaratma, Işık çeşitleri, ışık yerleştirme ilkeleri, Gölge etkisi, gölge çeşitleri, ayarları
6. Hafta  Malzeme hazırlama, malzeme çeşitleri, yüzey, parlaklık, şeffaflık ve doku kavramları. Map (eşlenik) hazırlama, pixel bazlı yazılım kullanımı,
7. Hafta  Malzeme hazırlama, malzeme çeşitleri, yüzey, parlaklık, şeffaflık ve doku kavramları. Map (eşlenik) hazırlama, pixel bazlı yazılım kullanımı,
8. Hafta  1. ARA SINAV
9. Hafta  Still image elde etme, resim boyutları ayarı, dosya tipleri. Resim üzerinde değişiklik yapma.
10. Hafta  Kamera Match ile gerçek fotoğraf ile renderin çakıştırılması.
11. Hafta  Animasyon ve temel kavramlar, Key, süre, toplam kare sayısı, FPS, Kamera hareketi, kamera yolu üzerinde değişiklik yapma, key ekleme, PAL, NTSC, Secam
12. Hafta  Animasyon üzerinde post-production yapılması. Film montajı, ses eklenmesi, dosya dönüşüm olanakları.
13. Hafta  2. ARA SINAV
14. Hafta  keşif metraj ünitesi
15. Hafta  Örnek tasarımın geliştirilmesi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   AutoCAD REVIT Tutorials, Referance Manual,ARCHİCAD Tutorials, Referance Manual
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
40
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
7
2
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX