GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II/M212
Dersin Adı: FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. İdil AYÇAM
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikroklima ve kabuk denetimi, camlı yüzeylerden ısı kazanç ve kaybının denetimi,
ısıl kütle tasarımı, güneş enerjisinden doğrudan, dolaylı ve ayrık ısı kazancına dayalı pasif ısıtma stratejileri
konveksiyon, ışıma, buharlaşma, yeraltı hava galerileri, aküferler vb. ısı soğurucu tekniklere dayalı pasif serinletme stratejileri
doğal havalandırmayı da içeren bölümler çeşitli ölçeklerdeki dünya mimarlık örnekleri ile desteklenmektedir.
Bu ders M 207 Fiziksel Çevre Denetimi 1 dersinde verilen temel konseptler ve teorik taban üzerinde şekillenmektedir.
Temel bina bileşenlerinin mimari ve strüktürel işlevler yanısıra ısıl işlevler de yüklendiği bütünleşmiş bir tasarım anlayışı
pasif iklimlendirmeye dayalı tasarım, işletim ve denetim stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma stratejileri ile zenginleştirilen içeriğin, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıbağlamındaönemli yararlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  M207
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Yenilenebilir enerji , ekoteknolojiler ve mimarlık
2. Hafta  Temel kavramlar;Isı enerjisi, ısı depolama, algılanabilir ve gizil ısı, ısı kapasitesi
3. Hafta  Opak ve şeffaf bileşenlerin termofiziksel ve optik özellikleri, sera etkisi
4. Hafta  Pasif iklimlendirme ve Pasif güneş tasarımının temel özellikleri,
5. Hafta  Pasif ısıtma teknikleri, karşılaştırmalı analiz
6. Hafta  Doğrudan kazanca dayalı sistemler, uygulama örnekleri
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Dolaylı kazanca dayalı sistemler, uygulama örnekleri
9. Hafta  Ayrık kazanca dayalı sistemler, uygulama örnekleri
10. Hafta  Pasif serinletme teknikleri, Mikro klima kontrolu
11. Hafta  Havalandırma ile serinletme teknikleri ve uygulama örnekleri
12. Hafta  Ara sınav
13. Hafta  Işıma ile serinletme serinletme teknikleri ve uygulama örnekleri
14. Hafta  Buharlaşma ile serinletme teknikleri ve uygulama örnekleri, toprak ile serinletme teknikleri ve uygulama örnekleri, kimyasallar ile serinletme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Gönül Utkutuğ, “Fiziksel Çevre Denetimi Ders Notları”, GÜMMF, Mimarlık Böl.,2000 Lechner, N., 1990, Heating, cooling, lighting : design methods for architects,Wiley, New York Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J. Marcus, T.A., Morris, E.N., 1980, Buildings, Climate and Energy, Pitman Publishing Ltd., UK. Roaf, S., Hancock, M., 1992, Energy Efficient Building Design, Blackwell Scientific Publ., USA Yeang, K., 1995, Designing with nature : the ecological basis for architectural design, McGraw-Hill New York Geva, A. M., 1997,The interaction of climate, culture, and building type on built form:UMI Ann Arbor, MI Anink, D., 1998, Handbook of sustainable building : an environmental preference method, James & James London, UK Stitt, F. A., 1999, Ecological design handbook : sustainable strategies for architecture, McGraw-Hill, NY European Comissio
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj-Uygulama bulunmamaktadır.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
67
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX