GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TAŞIYICI SİSTEM BİLGİSİ (ÖD)/M105
Dersin Adı: TAŞIYICI SİSTEM BİLGİSİ (ÖD)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Fulya ÖZMEN, Öğr. Gör. Dr. Mediha GÜLTEK, Mimar Mustafa CAN, Mimar Sinan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişim içerisinde tanımlanması.
Yükler karşısındaki sistem davranışı. Teknolojik süreç içerisinde farklı taşıyıcı sistemlerin özetlenmesi ve maket teknikleri ile dersin uygulamasının
Birinci sınıf öğrencilerine, taşıyıcı istem kavramına ilişkin olarak kavramsal ve teknik bilgi aktarımı ve bunların modellenmesi.
Taşıyıcı sistem kavramına ilişkin kuramsal ve teknik bilginin modelleme yolu ile ifade edilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ-İçerik, yöntem ve programın verilişi
2. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM KAVRAMI: Tanımlar, tarihsel gelişim, sezgisel yaklaşım
3. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM KAVRAMI: Sistem kavramı, bileşenleri, mimarlık-mühendislik kavramları.
4. Hafta  YÜKLER; MALZEMELER; TAŞIYICI SİSTEM GEREKLİLİKLERİ: Dinamik ve statik yükler, deprem yükü, denge, stabilite, mukavemet, fonksiyonel uygunluk ve optimu
5. Hafta  TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞI: Çekme, basınç, kayma (burulma-burkulma), eğilme davranışları
6. Hafta  GELENEKSEL TAŞIYICI SİSTEMLER: Yüklerin zemine aktarılması, temeller, bina-zemin ilişkileri.
7. Hafta  GELENEKSEL TAŞIYICI SİSTEMLER: Yığma sistemlerde duvar ve döşeme oluşumu, modelleme yolu ile konunun kavranması. (Ev ödevi)
8. Hafta  İSKELET SİSTEMLER: Tarihsel gelişimi ile iskelet sistemlerin anlatımı, betonarme ve çelik strüktürlerin açıklanması.
9. Hafta  İSKELET SİSTEMLER: Yüklerin zemine aktarılma prensipleri, temeller, yatay ve düşey taşıyıcılar,duvarlar. Modelleme yolu ile anlatılanların dışavurumu
10. Hafta  İSKELET SİSTEMLER: Uygulama-Modelleme çalışması
11. Hafta  ÇERÇEVE SİSTEMLER: Çerçeve sistem davranışı, basit çerçeveler, üç boyutlu çerçeve sistemler, kemer, kubbe, tonoz.
12. Hafta  MİDTERM EXAM
13. Hafta  KABUKLAR, ASMA GERME SİSTEMLER, UZAY KAFES SİSTEMLER, MEMBRANLAR
14. Hafta  GRUP ÇALIŞMASI- Dönem sonu ödevi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Konu ile ilgili her türlü kitap, süreli yayın ve tanıtım katalogları kullanılmaktadır.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj-Uygulama bulunmamaktadır.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
30
 Ödev
0
70
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
0
 Sunum
1
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
16
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX