GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI SİSTEMLERİ (ÖD)/M208
Dersin Adı: YAPI SİSTEMLERİ (ÖD)
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Fulya ÖZMEN, Öğr. Gör. Dr. Merve AKANSEL, Öğr. Gör. Dr.Mediha GÜLTEK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/efozcan, websitem.gazi.edu.tr/akansel, websitem.gazi.edu.tr/gultek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  efozcan@gazi.edu.tr, akansel@gazi.edu.tr, gultek@gazi.edu.tr,
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Planlama ve tasarım bilgilerini uygulama
Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemi (mekanı), parçayı ve/veya süreci tasarlama
Problemleri tanımlama ve çözme yöntem becerilerinin kazanımı.
Yapı sistemleri kavramının, yapı alt sistemleri bazında, konstrüksiyon problemlerini çözme beceri ve yetkinliklerinin kazandırılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  M209
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma-Proje, içerik, yöntem ve program açıklamaları
2. Hafta  Asma tavan-Mekanik tesisat ilişki ve uygulamaları
3. Hafta  Sınıf içi uygulama-Cephe sistemlerinin anlatımı
4. Hafta  Cephe sistemi uygulamaları1/20&1/10, Asma tavan-mekanik tesisat entegrasyonu
5. Hafta  Cephe sistemleri nokta detayı uygulamaları 1/5, ½
6. Hafta  Pencerelerin anlatımı-Uygulama
7. Hafta  Pencereler-Cephe sistem entegrasyonu uygulaması
8. Hafta  Kapıların anlatımı-Uygulama
9. Hafta  Dış kapılar/Cephe sistemi ilişkileri
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Islak hacimler/sıhhi tesisat ilişkileri anlatımı-Uygulama
12. Hafta  Islak hacimler-uygulama 1/20, 1/5
13. Hafta  Tüm Proje koordinasyon paftalarının hazırlanması Detay aşaması
14. Hafta  Sınav/Ödevlerin teslimi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Konu ile ilişkili her türlü kitap, süreli yayın, bilimsel çalışma ve tanıtım katalogları ders kapsamında kullanılmaktadır.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
6
80
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
14
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
0
 Sunum
14
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
98
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX