GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ I/M207
Dersin Adı: FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. İdil AYÇAM
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekolojik sorunlar ve mimarlık ilişkisi yanısıra mikroklima ve iklim verileri, bina geometrisi, yönlenme, plan organizasyonu ve zonlama, yalıtımlı yapı
kaynak korunumu ve doğa ile entegrasyonu ön planda tutan, enerji optimizasyonuna dayalı.bina tasarım ve işletiminin temel konseptleri oluşturulmaktadı
Yeni ve farklı bir mimar nesli yetiştirmek ve sürdürülebilir bir yaşam için mimarlık bağlamında, iklime ve enerji bilincine dayalı bir tasarım tabanın
• Yapı fiziğinin temel prensip ve kavramları ile desteklenen, iklime dayalı, enerji korunumu yüksek, ekolojik bina tasarımı,
• Bina kabuğuna ilişkin işlev, sorun ve çözümlerin algılanması yanısıra kabuk bileşenlerinin TS 825 e uygun tasarım, denetim esasları kazandırı
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sürdürülebilir mimarlık, ekoloji ve enerji bağlamında çevre denetimi anlayışı
2. Hafta  Isıl konfor ve bileşenleri,
3. Hafta  Makro klima ve bileşenleri, makro klima tipleri, mikroklima ve bileşenleri
4. Hafta  Yapısal değişkenler, bina kabuğunun termofiziksel ve optik özellikleri
5. Hafta  Opak ve şeffaf bileşenlerde ısı kaybı kontrolü, camlar, güneş/ rüzgar kontrolü,
6. Hafta  İklim bölgelerine dayalı tasarım ilkeleri
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Isı transferi; tek ve çok katmanlı, havalandırmalı kabuk U değeri hesabı
9. Hafta  TS 825 e dayalı kabuk tasarımı, ısı yalıtımı ve ısıl kütle optimizasyonu, uygulamaları
10. Hafta  Hava, ısı, nem köprüleri ve denetimi
11. Hafta  Hava sızıntılarında baca etkisi ve rüzgar etkisi, denetim mekanizmaları
12. Hafta  Ara sınav
13. Hafta  Yoğuşma nedenleri ve tipleri, higrotermik denetim kuralı ve uygulamaları
14. Hafta  Kabukta su denetimi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Gönül Utkutuğ, “Fiziksel Çevre Denetimi Ders Notları”, GÜMMF, Mimarlık Böl.,2000 Marcus, T.A., Morris, E.N., 1980, Buildings, Climate and Energy, Pitman Publishing Ltd., UK. Roaf, S., Hancock, M., 1992, Energy Efficient Building Design, Blackwell Scientific Publ., USA Olgyay, V., 1963, Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press Princeton, N.J.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj-Uygulama bulunmamaktadır.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
65
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX