GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI MALZEMESİ/M211
Dersin Adı: YAPI MALZEMESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe/İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ, Öğr.Gör.Dr. Mediha GÜLTEK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulser,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gulser@gazi.edu.tr, gultek@gazi.edu.tr, medihagultek@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım ve konstrüksiyon için uygun malzeme seçebilme, kullanımını irdeleyebilme,uygulama prensiplerini öğrenme. Alternatif yeni ürünleri sorgulam
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri, temel kavramlar ve tanımlar
2. Hafta  Yapı malzemesi seçim kriterleri, yapı malzemesi normları, performans tanımı
3. Hafta  Yapı malzemelerinin performans özellikleri: Strüktürel servis özellikleri, mekanik mukavemet, gerilme, deformasyon tanımları, deney yöntemleri ve RS
4. Hafta  Yapı malzemelerinin performans özellikleri: Fiziksel özellikler, ısı, su sorunları,akustik, hijyenik özellikler, yangın dayanımı, deney yöntemleri RS
5. Hafta  Yapı malzemelerinin performans özellikleri: Teknolojik özellikler, sertlik özelliği,yıpranma ve aşınma dayanımı, adezyon, uyum RS
6. Hafta  Kompozit yapı malzemesi: Tanımı, bağlayıcı madde türleri, mineral bağlayıcılar,reçine-tutkallar, bitüm ve asfalt
7. Hafta  Doğal taşlar: Performans özellikleri, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikler,yapıda strüktürel ve konstrüktif kullanımı, deney yöntemleri RS
8. Hafta  Beton: Performans özellikleri, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikleri, yapı üretiminde strüktürel ve konstrüktif olarak kullanımı, deney yöntemleri
9. Hafta  Beton türleri, yüzey işlemleri, sıvalar, dolgu betonları, mozaik, prekast yapı bileşenleri
10. Hafta  Metaller: Sınıflandırma ve türler, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikleri, yapıda kullanımı
11. Hafta  Doğal ahşap: İç yapısı, mekanik, fiziksel, teknolojik özellikler, Yapay ahşap malzemeler, glulam elemanlar, lamine ahşap, yonga levhalar, RS
12. Hafta  Toprak yapı malzemeleri: Tuğla, kiremit, seramik, porselen, cam
13. Hafta  Plastikler: Genel performans özellikleri levhalar-kaplamalar, profiller, köpükler,dokumalar
14. Hafta  Yüzey bitirme malzemeleri: Boyalar, badanalar, vernikler, cilalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Çelebi, G., Yapı Malzemesi Ders Notları 2. Rosen, H., Construction Materials for Architecture, Krieger Publishing 3. Toydemir, N., vd., Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayınevi. 4. Illston, J. M., Construction materials: their nature and behaviour, E & FN Spon 5. Hornbostel, C., Construction materials: types, uses, and applications, Wiley 6. Patterson, T. L., Construction materials for architects and designers, Prentice Hall, Englewood Cliff Hall Englewood Cliff
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, malzeme gösterme, malzeme firmalarına geziler
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
14
0
 Sunu hazırlama
14
0
 Sunum
14
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
0
 Diğer
14
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
56
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptirX
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.X
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX