GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA YER KAVRAMI (SEÇ.)/M462
Dersin Adı: MİMARLIKTA YER KAVRAMI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/uzeynep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uzeynep@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ders kapsamında, kaynakçada belirtilen ve dönem temasına uygun olarak belirlenen metinler okunacak, filmler izlenecek ve tartışılacaktır.
Öğrenciler kentsel bağlamda çalışacak; kişisel duyarlılığı olan fotoğraflar ve videolar çekerek belgeleme çalışması yapacaklardır.
Fotoğraflar ve videolar, yer çalışmalarına kavramsal bir içerik kazandırmak üzere çekilecektir.
Öğrencilerin yer çalışmalarını açıklayan en fazla 500 kelimelik metin, 5 anahtar kavramla birlikte, görsel çıktılara ek olarak teslim edilecektir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumalar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mimari tasarım stüdyosu ile bu ders birbirini desteklemektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin içeriği, çalışma programı ve kaynaklarının açıklanması. Yer ve mekan kavramlarının tartışılması.
2. Hafta  Schulz’un Genius Loci kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
3. Hafta  Tuan’ın Space and Place kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
4. Hafta  1. Vize Okumaların, öğrenci yorumlarıyla birlikte, özetleri ve video için ilk fikirler, analizler vb.
5. Hafta  Lynch’in Image of the City kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
6. Hafta  Rossi’nin The Architecture of the City kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
7. Hafta  Kostof’un The City Shaped kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
8. Hafta  2. Vize Okumaların, öğrenci yorumlarıyla birlikte, özetleri ve video için ilk fikirler, analizler vb.
9. Hafta  Giedion’un Space, Time and Architecture kitabına referansla yer kavramı üzerine tartışmaların geliştirilmesi. Kısa filmlerin izlenmesi.
10. Hafta  Türkiye ortamındaki yer kavramı tartışmalarının dersin dönem teması üzerinden ele alınması. Final sunumlarına hazırlık dokümanlarının sunulması.
11. Hafta  Türkiye ortamındaki yer kavramı tartışmalarının dersin dönem teması üzerinden ele alınması. Final sunumlarına hazırlık dokümanlarının sunulması.
12. Hafta  Türkiye ortamındaki yer kavramı tartışmalarının dersin dönem teması üzerinden ele alınması. Final sunumlarına hazırlık dokümanlarının sunulması.
13. Hafta  Final sunumlarının gerçekleştirilmesi; sunumların yer ve mekan kavramları bağlamında tartışılması.
14. Hafta  Final sunumlarının gerçekleştirilmesi; sunumların yer ve mekan kavramları bağlamında tartışılması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Schulz, Christian Norberg, (1971) Existence, Space and Architecture, London: Studio Vista. 2. Schulz, Christian Norberg, (1980) Genius Loci, London: Academy Editions. 3. Lynch, Kevin, Image of the City, 4. Schulz, Christian Norberg, (1985) The Concept of Dwelling, New York: Rizzoli. 5. Rossi, Aldo, (1985) The Architecture of the City, Cambridge: The MIT Press. 6. Kostof, Spiro, (1999) The City Shaped, London: Bullfinch Press Book. 7. Giedion, Siegfried, (1967) Space, Time and Architecture, 8. Tuan, Yi-Fu, (1977) Space and Place, Minnesota: University of Minnesota Press.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumalar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir. Bireysel ya da grup sunuşların yanı sıra öğrenciler her hafta, dersin okumaları üzerine tartışmalar geliştireceklerdir. Öğrencilerin bir ara bir de final sunuşları olacak, final sunuş tüm fakülteye açık yapılabilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
2
18
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
4
1
4
 Rapor hazırlama
9
1
9
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptir
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.X
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.X
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX