GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ TEK. MİMARLIĞI VE MİMARLARI (SEÇ.)/M458
Dersin Adı: İLERİ TEK. MİMARLIĞI VE MİMARLARI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/uzeynep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uzeynep@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sonçağ Mimarlık gündeminde önemli bir yeri olan Yüksek Teknoloji Mimarlarını tanımak.
Yüksek Teknoloji Mimarlığının kavramsal gelişimini düşünsel ve biçimsel özellikleri aracılığıyla çözümlemek ve bu çözümlemelere yönelik mimarlık söyle
Mimarlığın kuramsal ve kılgısal alanına dair entelektüel birikim, Mesleki konularda araştırma ve sözlü ve yazılı sunuşa yönelik deneyim, Mimarlık kült


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir. Bireysel ya da grup sunuşla
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mimari tasarım stüdyosu ile bu ders birbirini desteklemektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders içeriği ve yöntemi hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2. Hafta  Yüksek teknoloji ile ilgili kavramlar, tanımlar ve tarihsel inceleme süreçleri hakkında genel bilgilerin verilmesi.
3. Hafta  Öğrencilerin araştırma/inceleme ve sunuş konuları ile ilgili genel bilgi ve tartışmalar.
4. Hafta  Tarihsel süreç içerisinde yüksek teknoloji yapılarının biçimsel ve düşünsel gelişimini etkileyen mimari gelişmelerin tartışılması.
5. Hafta  Tarihsel süreç içerisinde yüksek teknoloji yapılarının biçimsel ve düşünsel gelişimini etkileyen mimari gelişmelerin tartışılması.
6. Hafta  1. Vize
7. Hafta  Yüksek teknoloji yapılarının düşünsel ve biçimsel özelliklerinin tartışılması,
8. Hafta  Yüksek teknoloji yapılarının düşünsel ve biçimsel özelliklerinin tartışılması,
9. Hafta  Yüksek teknoloji yapılarının düşünsel ve biçimsel özelliklerinin tartışılması,
10. Hafta  Yüksek teknoloji mimarları ve çalışmalarının örneklerle incelenmesi
11. Hafta  2. Vize
12. Hafta  Yüksek teknoloji mimarları ve çalışmalarının örneklerle incelenmesi
13. Hafta  Yüksek teknoloji mimarları ve çalışmalarının örneklerle incelenmesi
14. Hafta  Öğrencilerin araştırma/inceleme konuları ile ilgili sunuşlar, tartışmalar
15. Hafta  Öğrencilerin araştırma/inceleme konuları ile ilgili sunuşlar, tartışmalar
16. Hafta  Dersin ve araştırmaların genel değerlendirmesi ve dönem ödevlerinin teslim alınması
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders kitabı yoktur. Mimarlığın bilgi alanında ki tüm kitap ve süreli yayınlar kaynak olarak kullanılmaktadır.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir. Bireysel ya da grup sunuşların yanı sıra öğrenciler her hafta, dersin okumaları üzerine tartışmalar geliştireceklerdir. Öğrencilerin bir ara bir de final sunuşları olacak, final sunuş tüm fakülteye açık yapılabilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ulusal ve küresel bağlamda, düşünsel,söylemsel, kuramsal, olgusal,bilimsel, teknolojik ve estetik bilgileri mimari tasarım boyutunda bilir ve akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilir.X
2
İnsan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı düşünceyi, gerekli kavramları oluşturarak geliştirmiştir. Bu düşünceyi söylem - kuram ve pratik aşamalarında tasarım sürecini başarmakta kullanır.X
3
Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir; bu teknikleri mimari tasarım konularında değer, potansiyel ve sorun değerlendirmesi yaparak araştırma tanımlamakta ve çözüm oluşturmakta kullanır.X
4
Mimari tasarım sürecinin eleştirel ve diyalektik bir yaklaşım gerektirdiğini bilir. Güncel yapı, mimar, kentsel gelişim ve dönüşümleri takip eder. Kendini güncel duruma göre yenileyip geliştirebilir.X
5
Tasarım sürecini bağımsız olarak yürütür. Elde ettiği verileri sentezleyerek ortak çalışma planlayıp, bu sorumluluğu alır. Ekip kurup, koordinasyon sağlayıp, yönetme becerisine sahiptir
6
Geleceğe yönelik gerekli motivasyon ve öğrenme becerilerine sahiptir. Öğrenme gereksinimlerini belirler, plan yapar ve uygular.X
7
Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili çok boyutlu bilgiler; ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiler, mimari tasarımın kurumsal ve etik değerleri bilinci ile tarihi, coğrafi, kültürel ve toplumsal bağlam içindeki yerine dair bilgilere sahiptir.X
8
Mimari tasarım bilgisini yapı bilgisi ile entegreli kullanır. Taşıyıcı sistem bilgisi ile birlikte yapıyı oluşturan tüm sistem ve malzemelerin, kullanım alan ve özellik bilgilerine hakimdir.Değişen ve dönüşen teknik ve malzeme bilgilerini takip edip, uygulayabilir. Elde ettiği verilere uygun sistem ve malzeme çözümleri geliştirebilir.X
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler; alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı , sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.X
10
Yerel, bölgesel, ulusal ve genel bazda mesleki konularda bilgi ve bilinç sahibi olur.X
11
İnsan haklarına ve temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı hareket eder. Doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; adalet bilinci ile hareket eder.
12
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincine varır.
13
Sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği,afet güvenliği,engelli hakları, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı gösterir.
14
Bilgisini; kavrayış ve becerileri ise bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon gerektiren almaşık mimari tasarım kararlarını gerektiren çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.X
15
Bilgisayar ve teknolojik inovasyon ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir, bu altyapıyı güncelleyebilir.Çözüm için gerekli verilerin toplanması ve elde edilen tasarımın sunumunda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanırX