GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YARIŞMA ODAKLI TASARIM/ENT 469
Dersin Adı: YARIŞMA ODAKLI TASARIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersin amacı, piyasada süregelen endüstri ürünleri tasarım yarışmalarına proje hazırlayıp katılmaktır.
Öğrenci, ürün tasarım sürecinde okul ve ders hocasından bağımsız olarak yarışmanın belirlediği teslim tarihine uygun olarak proje hazırlar.
Profesyonel hayata yönelik deneyim kazanır.
Zaman kullanımını öğrenir.
Seçilen yarışmanın gerekliliklerine göre çizim, sunum, maket hazırlanarak projeyi neticelendirme konusunda deneyim kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz Yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Derse giriş
2. Hafta  Yarışmalara karar verilmesi ve başvuru için sıraya sokulması
3. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
4. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
5. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
6. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
7. Hafta  Yarışmaya yönelik geliştirilen ürünün sunumunun hazırlanması
8. Hafta  Yarışmaya yönelik geliştirilen ürünün sunumunun tamamlanması ve yarışmaya katılım
9. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritik alışverişi, proje geliştirme
10. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
11. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
12. Hafta  Yarışma projeleri için tasarım, sınıf içi tartışma, kritikler, proje geliştirme
13. Hafta  Yarışmaya yönelik geliştirilen ürünün sunumunun hazırlanması
14. Hafta  Yarışmaya yönelik geliştirilen ürünün sunumunun tamamlanması ve yarışmaya katılım
15. Hafta  Yarışmaya yönelik geliştirilen ürünün sunumunun hazırlanması
16. Hafta  Yarışmaya Katılım
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  yok
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
30
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
50
50
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X