GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GEOMETRİ/MAT 151
Dersin Adı: GEOMETRİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Çetin VURAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  ---
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ---
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematiğin temel konuları olan fonksiyonlar, limit, türev ve integral gibi konuları inceleyip bunları içeren problemlerin çözüm yollarını öğretmek,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   GİRİŞ: kümeler, sayılar ( reel ve karmaşık), aralıklar, eşitsizlikler, komşuluklar, koordinatlar
2. Hafta   FONKSİYONLAR : tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, 1—1, örten ve ters fonksiyonlar, fonksiyonların kombinasyonu ve bileşkesi, bazı özel fonksiyonlar
3. Hafta  CEBİRSEL VE TRANSANDANT FONKSİYONLAR : Rasyonel, irrasyonel,trigonometrik,ters trigonometrik, üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiy
4. Hafta  FONKSİYONLARDA LİMİT : limit tanımı, sağ ve sol limitler, limitlerle ilgili temel teoremler,bazı özel ve trigonometrik limitler
5. Hafta  FONKSİYONLARDA SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK : Sürekliliğin tanımı, sürekli fonksiyonlarla ilğili temel özellikler,süreksizlikler ve çeşitleri
6. Hafta  TÜREV KAVRAMI : tanımı ve varlığı, türev kuralları, bileşke ve ters fonksiyonun türevi, cebirsel, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların t
7. Hafta  Üstel,logaritmik,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevleri,kapalı veparametrik fonksiyonların türevi,yüksek mertebeden türevler
8. Hafta   TÜREVİN UYGULAMALARI : türevin geometrik anlamı ve uygulamaları, mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum—minimum problemleri, türevin fiziksel uygulam
9. Hafta  Rolle ve ortalama değer teoremleri,belirsizlikler,l ` Hospital kuralı ile belirsizliklerin giderilmesi, bir eğrinin asimtotları
10. Hafta  GRAFİK ÇİZİMLERİ : rasyonel, irrasyonel, üstel logaritmik, trigonometrik, hiperbolik parametrik fonksiyonların grafikleri
11. Hafta   BELİRSİZ İNTEGRALLER : bir fonksiyonun diferensiyeli, belirsiz integralin tanımı, özellikleri, temel integrasyon formülleri,
12. Hafta   İNTEGRAL ALMA YÖNTEMLERİ : değişken değiştirme, kısmi integrasyon, rasyonel kesirler, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların integrali
13. Hafta  BELİRLİ İNTEGRALLER VE UYGULAMALARI : tanımı,özellikleri,integral hesabın temel teoremi, alan ve hacım hesapları (kesit,disk ve kabuk yöntemleri )
14. Hafta  Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanının hesabı, genelleştirilmiş integraller ve yakınsaklık kuralları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1- Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü Prof.Dr. Ömer Akın 2- Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı 3- Calculus,Robert Ellis-Denny Gulick
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X