GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM PRATİĞİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR/ENT 411
Dersin Adı: TASARIM PRATİĞİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet kavramlarını ve söz konusu kavramlara dahil olan konuları anlayabilir.
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka ve Coğrafi İşaret kavramları ve sütreçlerine ilişkin detaylı bilgi sahibidir.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka veritabanlarında araştırma yapabilir, araştırma sonuçlarını yorumlayabilir.
Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvurularının içeriğini kavrayabilir.
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka konularındaki ilgili mevzuatı bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fikri ve Sınai Mülkiyet Kavramları
2. Hafta  Patent mevzuatı, patentin özellikleri, patent kriterleri
3. Hafta  Patent ve faydalı model süreçleri, ulusal ve uluslarararası başvuru sistemleri
4. Hafta  Patent süreçlerinin detayları, araştırma ve inceleme raporlarının özellikleri
5. Hafta  Patent dosyalaması, tarifname, istemler ve resimler, teknik detaylar ve istemlerin yazılmasına ilişkin kriterler
6. Hafta  Patent dosyalaması, tarifname, istemler ve resimler, teknik detaylar ve istemlerin yazılmasına ilişkin kriterler
7. Hafta  Patent araştırmasına ilişkin kriterler ve operatörler, ulusal ve uluslar arası patent veri tabanlarının araştırılması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  IPC patent sınıfları, Escapenet veri tabanında detaylı inceleme çalışmaları
10. Hafta  Patent araştırma ve inceleme raporlarının yorumlanması, patent veri tabanları üzerinde vaka çalışmaları
11. Hafta  Patent ve faydalı model dosyalaması üzerinde vaka çalışmaları
12. Hafta  Endüstriyel Tasarım tescili, endüstriyel tasarımım özellikleri ve tescil süreci
13. Hafta  Locarno sınıfları, endüstriyel tasarım başvurusu dosyalama
14. Hafta  Endüstriyel Tasarım veritabanlarının araştırılması
15. Hafta  Başarılı teknoloji lisanslama ve ticarileştirme
16. Hafta  Marka ve coğrafi işaretlerle ilgili kavramlar
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
3
2
6
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.gyavuzcan.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gyavuzcan@gazi.edu.tr)