GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM TARİHİ/ENT 221
Dersin Adı: TASARIM TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Alper Çalgüner
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://mim-eut.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ürün tasarımcılığının ortaya çıkışına zemin hazırlayan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Tasarım tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
Tasarım ürünleri, sanat yapıtları ve mimariyle bağlantılı olabilecek farklı tarihsel olaylar, araçlar ve felsefi kuramları tartışabilmek.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Nesnelerin tarihinden tasarımın tarihine
2. Hafta  Ortaçağ endüstri devrimi
3. Hafta  Arz, talep ve tasarım: endüstri devriminin ardından seri üretim ve standartlaşma
4. Hafta  Sanat, zanaat ve makineler: William Morris
5. Hafta  Sanat ve Zanaat hareketinin uluslararası evrimi ve gelişimi
6. Hafta  Büyük Sergiler, Evrensel Fuarlar
7. Hafta  Mekanizasyon ve endüstri: Art Nouveau
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Zaman ve mekan dünde kaldı: Estetik Modernizm
10. Hafta  İtalya'da modern Fütüristler, Hollanda'da De Stijl hareketi
11. Hafta  Tasarım politikaları (Avusturya)
12. Hafta  Tasarım politikaları (Rusya)
13. Hafta  Nesnelerin Etiği: Werkbund'dan Bauhaus'a
14. Hafta  Nesnelerin Etiği: Bauhaus'tan 2. Dünya Savaşı sonrasına
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Heskett, J., 1993, Industrial Design. Thames and Hudson Ltd. London. 2. David Raizman, History of Modern Design 3. Mel Byars, The Design Encyclopedia 4. Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age 5. Penny Sparke, An Introduction to Design and Culture 6. Adrian Forty, Objects of Desire 7. Pat Kirkham, Women Designers in the USA, 1900-2000: Diversity and Difference 8. Donald Norman, The Psychology of Everyday Things; Emotional Design 9. Harvey Molotch, Where Stuff Comes From 10. Victor Papanek, Design for the Real World; The Green Imperative 11. Terry Smith, Making the Modern
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
25
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
39
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X