GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MALZEME I/ENT 104
Dersin Adı: MALZEME I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. AYDIN ŞIK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://mim-eut.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   -----
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Malzemenin tanımı, malzeme biliminin mühendislik uygulamaları açısından önemini kavrama.
Malzeme biliminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
Malzeme imkânları, özellikleri ve şekillendirme konusunda bilgilenmek.
Malzemelerin temel özelliklerinin neler olduğunu öğrenebilmek.
Malzemelerin nasıl sınıflandırıldığını, kristal ve amorf yapıları ile mekanik özellikler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Malzeme Bilgisi
2. Hafta  Metalurjinin Tanımı ve Bölümleri
3. Hafta  Atom Yapısı
4. Hafta  Moleküller ve Moleküler Yapı
5. Hafta  Malzemelerin Sınıflandırılması
6. Hafta  Polimorfizm (Allotropizm)
7. Hafta  Çizgisel hatalar (Dislokasyonlar)
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Katı Eriyikler
10. Hafta  Difüzyon Esaslı Endüstriyel İşlemler
11. Hafta  Mekanik Özellikler, Faz Diyagramları
12. Hafta  Mühendislik Alaşımları Çeliklerin Sınıflandırılması
13. Hafta  Metallerin Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri
14. Hafta  Yarıyıl Sonu Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Kaşif Onaran, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınları, 2003, 2. L.H.van Vlack, Malzeme Bilimine Giriş, Birsen Yayınevi, 1999 3. William F.Smith, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Literatür Yayıncılık, 2001 4. Donald R.Askeland, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2002
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
   YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X