GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HAZIRLIK (İNG)/HAZ-100
Dersin Adı: HAZIRLIK (İNG)
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 60
Dersin Yarıyılı: 0 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  -İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Öğrencilerin yabancı dilde okuma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde yazma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde konuşma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde dinleme becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde dilbilgisi becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-Öğrencilerin yabancı dilde kelime becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendi başına bu beceriyi geliştirebilmesini sağlamak.
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  - Öğrenci oryantasyonu, işaret zamirleri, nesneler
2. Hafta  - geniş zaman, aktiviteler, saatler
3. Hafta  - randevulaşma, varlık fiilleri,alışveril dili, ekstra okuma
4. Hafta  - geçmiş zaman, yazma aktivitesi, sipariş verme, bağlaçlar
5. Hafta  - karşılaştırma, yer-yön, şimdiki zaman
6. Hafta  - ulaşım kelimeleri, hikaye yazma, birleşik cümleler
7. Hafta  - gelecek zaman, öneri-teklif dili, sıfatlar
8. Hafta  - çıkarım yapma, tavsiye
9. Hafta  - yazma süreci, sağlık ve vücut kelimeleri, yakın geçmiş zaman
10. Hafta  - sunumlar, paragraf yazma, yazmada bütünlük
11. Hafta  -ekstra dinleme, paragraf yazma
12. Hafta  -telefon konuşması dili, hece vurgusu, not alma teknikleri
13. Hafta  -zorunluluk-gereklilik kipleri, tavsiye alma-verme
14. Hafta  - ekstra okuma ve dinleme, paragraf yazma
15. Hafta  doktora gitme dili, amaç-sebep-sonuç bağlaçları, günlük yazma
16. Hafta   fiilimsiler, satın alma-alışveriş, sunumlar
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
30
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
28
12
336
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
28
8
224
 Materyal tasarlama, uygulama
33
24
792
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
15
90
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
20
60
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
1502
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
60.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
60
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.X
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.X
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.X
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.X
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.X
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)