GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  EUT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://mim-eut.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -----
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavrar,
Atatürk'ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtir
Atatürk'ün dâhi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır
Atatürkçülüğü benimser, Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar
Kurtuluş Savaşı’nı ve bu savaşı, Türk milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakârlıklarla gerçekleştiğini kavrar,
Türk Milleti’nin bütün kurumları ve değerleriyle birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl geçtiğini kavrar,
Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini "Atatürk İlkeleri"nin oluşturduğu bilincini kazanır,
Türk İnkılâbının, millî ve milletlerarası niteliklerini bilir
Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazanır,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Türk İnkılâbının Niteliği ve Önemi,
2. Hafta   XIX. Yüzyıl Sonu ve XIX. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti,
3. Hafta   Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
4. Hafta   Birinci Dünya Savaşı
5. Hafta   Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması,
6. Hafta   Atatürk'ün Samsuna Çıkışı
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmalar
9. Hafta   Milli Mücadele ve Cepheler
10. Hafta   Milli Mücadele ve Cepheler
11. Hafta   Cepheler
12. Hafta   Cepheler
13. Hafta   Barış Dönemi
14. Hafta   Barış Dönemi
15. Hafta   Barış Dönemi
16. Hafta   Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1.Akyüz, Y.; Türk Kurtuluş Savaşı Ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1988. 2.Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, C. I-Iı-Iıı, Tite Yay., Ankara 1981. 3.Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927) Bugünkü Dille, (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999. 4.Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964. 5.Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990. 6.Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara 1989. 7.Baykara, T. ; Türk Devrim Tarihi, Ankara 1980. 8.Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.Iıı, Ankara 1983. 9.Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. 10.Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982. 11.Gökbilgin, T.; Milli Mücadele Başlarken, C.I, Ankara 1959. 12.Gül, M.; Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1995. 13.Gürün, K.; Ermeni Dosyası, Ankara 1983. 14.Karal, E. Z.; Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul 1986. 15.Kazım Karabekir; Enver Paşa Ve İttihat Terakki Erkânı, İstanbul 1967.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Ders Yapılandırmacı Yaklaşım doğrultusunda yapılmaktadır.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
52
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel, kültürel, yasal ve etik değerler konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. sssX
2
Kullanıcı odaklı tasarım çözümlerinde, araştırmaya dayalı, alanındaki kuramsal ve kavramsal bilgiyi kullanarak yaratıcı problem çözme becerilerini kullanır.
3
Proje geliştirme sürecinde ürün kullanıcı ilişkisine dayalı olarak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, sosyal psikoloji bilgilerini kullanır.X
4
Kavramsal olarak geliştirdiği projelerde, disiplinler arası iletişime dayalı olarak mühendislik temelinde sonuçlara ulaşır, malzeme ve imalat yöntemlerini kullanır ve test eder.
5
Geliştirdiği ürün fikrini, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme tekniklerini de kullandığı görsel, yazılı ve sözlü sunum becerileri ile ifade eder.
6
Alanında bir tasarım projesine bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.
7
Alanıyla ilgili çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda gerekli özgüven ve yetkinlikle yeni sentezler üretir, bireysel ve ortak sorumluluk alır.X
8
Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve uygular.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
10
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği dijital teknolojileri etkileşimli olarak kullanır.
11
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.