GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM)/FIZ513A
Dersin Adı: SEÇMELİ (FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Veri, Bilgi ve Bilginin Sınıflanmasını anlatır
Toplumda bilim ve teknolojinin rolünü bilir. Bazı temel fen teknoloji ve toplum kavramlarını öğretmek
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere önem verir.
İçinde yaşadığı toplumun yapısını analiz eder.
Bilgi yönetiminden haberdar olur. Bilginin toplumsallaşmasını bilir.
Bilgi toplumunu ve özelliklerini bilir.
Modernizm ve postmodernizmi bilir.
Sanayi sonrası toplum kuramlarını bilir.
Eğitimde modern ve postmodern modelleri bilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fen ve teknolojideki buluşların toplumun problemlerinin çözümünde kullanılması
2. Hafta  Fen ve teknolojideki buluşların toplumun problemlerinin çözümünde kullanılması
3. Hafta  Teknoloji kullanımındaki artıkların insan sağlığına verdiği zararlar ve korunma yolları
4. Hafta  Bilgi Yönetiminde bilgiyi anlamak
5. Hafta  Teknoloji kullanımındaki artıkların insan sağlığına verdiği zararlar ve korunma yolları
6. Hafta  Fen ve teknoloji kullanma zorunluluğu, Sanayi Sonrası Toplum Kuramları
7. Hafta  Bilgi toplumu nedir ve özellikleri nelerdir?
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Fen ve teknoloji kültürünün toplum yaşamındaki gerekliliği
10. Hafta  Eğitimde modern ve postmodern modeller
11. Hafta  Fen bilimleri eğitiminde Fen Teknoloji Toplum ilişkilerine yer verme
12. Hafta  Gözetim toplumu, enformasyon toplumu
13. Hafta  Bilimsel bilginin öğeleri ve kullanılması
14. Hafta  Bilginin Toplumsallaşması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Olağanüstü Buluşlar, Frank Ashall, Tübitak Popüler Bilim Kitapları,2006. Dünyayı değiştiren Beş denklem, Michael, Guıllen, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2003. Eğitimde yeni değerler, Yüksel özden, Pegem Akademi,2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
5
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
1
4
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X