GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ)/FİZ418M
Dersin Adı: SEÇMELİ (KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ders kitaplarının öğretimdeki önemini kavrar.
Ders kitabı hazırlama kriterlerini bilir.
Ders kitabı seçme-inceleme tekniklerini kavrar.
Fizik ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
Fizik ders kitaplarını değerlendirme yeterliliği kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve araştırma ödevi şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders içeriklerinin açıklanması, kaynak kitap ve eserlerin tanıtılması
2. Hafta  Ders kitaplarının öğretimdeki yeri
3. Hafta  Ders kitaplarının biçim, dil, anlatım özellikleri
4. Hafta  Ödevlerin dağıtılması ve ödev sunu takviminin belirlenmesi.
5. Hafta  Ders kitaplarındaki bilimsel hatalar ve kavram yanılgıları
6. Hafta  Ders kitaplarındaki bilimsel modeller ve modellemeler
7. Hafta  Ders kitaplarındaki deneysel aktiviteler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ders kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme ölçütleri
10. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
11. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
12. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
13. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
14. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
15. Hafta  Öğrenci uygulamaları-Dönütlerin verilmesi
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rahmi YAĞBASAN (Edt.), Bilal GÜNEŞ, İ.Etem ÖZDEMİR, B.Kağan TEMİZ, Çağlar GÜLÇİÇEK, Uygar KANLI, Yasin ÜNSAL, Tuncay TUNÇ (2005): Konu Alanı Ders Kita
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
9
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X