GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (ATOM VE ÇEK. FİZ. UYG.)/FİZ416A
Dersin Adı: SEÇMELİ (ATOM VE ÇEK. FİZ. UYG.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Mustafa Güray Budak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mbudak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mbudak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Nükleer enerjinin temel prensiplerini kavrar.
Enerji üretiminde nükleer reaktörlerin payını ve önemini analiz eder.
Reaktör çeşitlerini ve nükleer reaktörlerin temel bileşenlerini izah eder.
Nükleer yakıt çevriminin aşamalarını araştırır.
Radyoaktif atık yönetimi ve reaktörlerin hizmetten çıkarılma prosedürünü bilir.
Işınlama, aktivite ve doz birimlerini izah eder.
Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarını izah eder.
Nükleer ışınlamanın tıbbi ve endüstriyel uygulamalarından haberdar olur.
radyasyon türlerini, radyasyonun çevre ve insanlara verdiği zararları bilir. Nükleer kazalarda korunma yollarını kavrar.
Nötron ışınlamasında aktivite hesabı yapar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Atom Fiziği Çekirdek Fiziği Atom Fiziği Laboratuvarı
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yüklü Parçacıklar ve Özellikleri, Yüklü Parçacıkların Madde İle Etkileşimi
2. Hafta  Nükleer enerjinin temel prensipleri
3. Hafta  Enerji üretiminde nükleer reaktörlerin payı ve önemi
4. Hafta  Reaktör çeşitleri ve nükleer reaktörlerin temel bileşenleri
5. Hafta  Nükleer yakıt çevriminin aşamaları
6. Hafta  Radyoaktif atık yönetimi ve reaktörlerin hizmetten çıkarılma prosedürü
7. Hafta  Işınlama, aktivite ve doz birimleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Doğal ve yapay radyasyon kaynakları
10. Hafta  Nükleer ışınlamanın tıbbi ve endüstriyel uygulamaları
11. Hafta  radyasyon türleri, radyasyonun çevre ve insanlara verdiği zararlar
12. Hafta  Tesir Kesiti Hesapları
13. Hafta  Nötron Aktivasyon Analizi
14. Hafta  Element Konsantrasyon Tayini
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Alfasi, Z.B., “Chemical analysis by nuclear methods”, John Wiley and Sons, Guildford, Surray (1994), Beckurts, K.H., Wirtz, K., “Neutron physics"
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X