GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (İLERİ ELEKTRONİK)/FİZ412A
Dersin Adı: SEÇMELİ (İLERİ ELEKTRONİK)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektronik ile ilgili kanun ve teorileri bilir ve açıklar.
BJT transistörlerin yapısını ve çalışma prensibini açıklar.
Transistör bağlantı türlerini bilir, Alan etkili transistörler (FET) ve çalışma ilkesi bilir.
FET’lerin anahtar olarak kullanılmasını açıklar, MOSFET yapısı ve öngerilim devrelerini bilir.
BJT’nin Öngerilimlenmesini, MOSFET'lerin BJT'ye göre avantajlarını bilir.
FET’in Öngerilimlenmesi, FET Yükselteç Katları, Transistörlü Yükselteç Katları,Ortak Emetörlü Yükselteç, Ortak Bazlı Yükselteçleri bilir.
İslemsel Yükselteçler, Geribeslemeli Yükselteçleri bilir.
Negatif Geribeslemeli Yükselteçleri bilir.
MOSFET ve FETlerin kullanım alanlarını karşılaştırır.
OPAMPları kullanarak yükselteç devresi kurar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Elektronik dersini almış olmalı.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Transistörlerin yapısı ve temel prensipleri
2. Hafta  Alan Etkili Transistörler (FET)
3. Hafta  FET’lerin anahtar olarak kullanılmasını
4. Hafta  MOSFET yapısı ve öngerilim devreleri
5. Hafta  MOSFET öngerilim devreleri
6. Hafta  BJT öngerilim devreleri, MOSFET'lerin BJT'ye göre avantajları
7. Hafta  FET öngerilim devreleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta   Transistörlü Yükselteç Katları,Ortak Emetörlü Yükselteç, Ortak Bazlı Yükselteçler
10. Hafta  FET Yükselteç Katları,
11. Hafta  İşlemsel yükselteçler
12. Hafta  OP-AMP uygulamaları
13. Hafta  Geribeslemeli Yükselteçleri
14. Hafta  Negatif Geribeslemeli Yükselteçler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Analog Elektronik(Diyot, BJT, Mosfet), Ömer Ercan,Altaş Yayıncılık, 2008. Elektronik, Mustafa Yağımlı/ Feyzi Akar, Beta Basım Yayım, 2006 Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi , Robert L. Boylestad/ Louis Nashelsky , Palme Yayıncılık, 2010. Temel Elektronik, M. Sait TÜRKÖZ; Birsen Yayıncılık, 2009
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
5
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.