GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (ASTRONOMİ)/FİZ411A
Dersin Adı: SEÇMELİ (ASTRONOMİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yar. Doç. Dr. Uygar KANLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ukanli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ukanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Avrupa ve Türk-İslam coğrafyasında astronomi tarihindeki önemli olayları ifade eder.
Öğrenciler, Antik Yunanlılara, Mısırlılara, Ali Kuşcuya, Uluğ Bey'e, Takiyüddine göre dünya ve güneş merkezli evren teorilerini açıklar.
Öğrenciler, Keplere, Kopernike, Galile'ye ve Newton'a göre dünya ve güneş merkezli evren teorilerini açıklar.
Öğrenciler astronomideki temel kavram ve tanımları açıklar, büyüklükler arasındaki farkları gösterir..
Öğrenciler evrenin başlangıcı hakkında kültürel yorumları inceler ve kendi kişisel inanışlarını keşfeder.
Astronomideki problemleri (Güneşin, Dünyanın, Ayın büyüklüğü, uzaklığı vb.) çözebilir.
Öğrenciler, Newton ve Kepler kanunlarını formülüze eder.
Öğrenciler teleskopların, roketlerin, sondaların ve uyduların dizayn edilmesini değerlendirir ve açıklar.
Öğrenciler güneş, gezegen ve yıldızların fiziksel özelliklerini açıklar.
Öğrenciler karadeliklerin, süpernovaların ve galaksilerin özelliklerini açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  u dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Evrenin Derinliklerine Yolculuk
2. Hafta  Temel Astronomik Büyüklükler Nelerdir? Uzaklıklar, Kütleler, vb. Nasıl Ölçülür?
3. Hafta  Gökyüzü Gözlemleri-Ünlü Gözlemevleri-Teleskoplar ve Teleskop Yapım Teknikleri
4. Hafta  Güneş, Dünya ve Ay
5. Hafta  Güneş Sistemi, Astroid Kuşağı ve Meteorlar-(Evrendeki Yerimiz)
6. Hafta  Galaksiler-Takımyıldızları-Bulutsular-Astronomi Yazılım Programları
7. Hafta  Karadelikler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Astronomi Tarihi ve Astronomiye Katkı Sağlayan Bilim İnsanları (Uzay Araştırmaları, Astronomi Tarihindeki İlkler vb.)
10. Hafta  Yıldızların Evrimi, Çift Yıldız Sistemleri ve Yıldız Haritaları
11. Hafta  Evrenin Oluşumuyla ilgili Görüşler ve Teoriler
12. Hafta  Uzay Teknolojileri (Uzay Mekaniği, Haberleşme Uyduları,Uzay Kirliliği)
13. Hafta  Türk Uydu Teknolojileri (TÜRKSAT, İTÜPSAT-1, RASAT...)
14. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-) Karaali, S. (1999). “Genel Astronomi I”. İ.Ü.F.F. Yayınları, No:195 2-) Özdemir, S., Gürol, B., Demircan, O. (2005). “Astronomi ve Astrofizik”. Asil Yay. Dağ. Ltd. Şti. 3-Astronomi ve Uzay Bilimleri(1993)Zeki Aslan, Cemal Aydın, Osman Demircan, Ethem Derman ve Halil Kırbıyık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Gözlem, Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.