GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ (BİLİM FELSEFESİ)/FİZ314G
Dersin Adı: SEÇMELİ (BİLİM FELSEFESİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilim felsefesinin temel kavram ve boyutlarını tanır.
Felsefi düşünme süreçlerini analiz eder.
Bilim-felsefe ilişkilerini bilir.
Bilimi niteleyen özellikleri kavrar.
Bilimsel teorinin ve bilimsel yasaların özelliklerini kavrar.
Felsefi yaklaşımları bilir. Felsefi metinleri irdeler.
Epistemoloji, ontoloji ve bilim etiği kavramlarını açıklar.
Çok boyutlu ve eleştirel düşünmeyi bilir.
Eğitim politikaları ve felsefe ilişkilerini analiz eder.
Fizik, felsefe ve bilim felsefesi arasındaki ilişkiyi bilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bilim Tarihi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Paradigma nedir? Yükselen ve düşen paradigmlar
2. Hafta  Bilimi niteleyen özellikler
3. Hafta  Bilimin, Bilimsel teorinin ve bilimsel yasaların özellikleri
4. Hafta  Bilimin Tarihi Gelişimi ve Felsefeye konu oluşu, Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri
5. Hafta  Felsefe nedir? Bilim felsefesi nedir? Felsefe bilim için ne yapabilir?
6. Hafta  Klasik Pozitivizmin Bilim Anlayışı: Değişme ve İlerleme
7. Hafta  Yeni Pozitivizmin Bilimsellik Ölçütü, Bilim Ayraçları, Viyana, Pozitivizmin Düşüşü
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Popper: Bilim Nedir?
10. Hafta  Popper: Bilimsel Açıklama ve Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Yanlışlama ve çürütme - Pozitivizme Tepki
11. Hafta  T.S.Khun Bilim felsefesi yaklaşımı
12. Hafta  Feyereband Bilim felsefesi yaklaşımı
13. Hafta  Postmodern zamanlarda Bilim felsefesi yaklaşımı
14. Hafta  Bilim, Felsefe ve Toplum ilişkisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Özlem, D. Felsefe ve Doğa bilimleri, 2003, İnkılap Yayınları. • Robinson, D. Ve Groves, J. Çeviri: Barış Taş. Felsefe Düşüncesinin Gelişimi. Güzel. Cemal, Bilim Felsefesi,Kırmızı Yayınları, 2010. Demir, Ömer. Bilim Felsefesi. Vadi Yayıncılık,2009.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
11
11
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
1
8
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X