GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ/FIZ116M
Dersin Adı: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nurdan KALAYCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~kalayci/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kalayci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gelişimin temel kavramlarını tanımlar.
Gelişim dönemlerini ve gelişim görevlerini açıklar.
Bireyin psikomotor gelişim özelliklerini bilir.
Bireyin zihinsel gelişim özelliklerini bilir.
Bireysel farklılıkların gelişimdeki önemini bilir.
Kültürel ve sosyal farklılıkların gelişimi nasıl etkilediğini bilir.
Zihinsel gelişim kuramlarını açıklar.
Gelişimi etkileyen biyolojik süreçleri açıklar.
Kişilik gelişimi kuramlarını açıklar.
Anne-baba ve çocuk etkileşimiyle ilgili kuramları açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Derse giriş ve gelişimde araştırma yöntemleri
2. Hafta  Araştırma yöntemleri
3. Hafta  Doğum öncesi gelişim ve doğum
4. Hafta  Bebeklik: Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
5. Hafta  Bebeklik: Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
6. Hafta  Bebeklik: Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
7. Hafta  İlk çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
8. Hafta  Vize
9. Hafta  İlk çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
10. Hafta  İlk çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
11. Hafta  Orta Çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
12. Hafta  Orta Çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
13. Hafta  Orta Çocukluk:Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişim.
14. Hafta   Öğrenci Sunuları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Kuzgun, Y. (2011) Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayınları, Ankara Kepçeoğlu, M. (2006) Psikolojik Danışma ve Rehberlik, MEB Yayınları Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayınları, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, öğrenci sunuları, örnek olay
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.