GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİK II (MEKANİK II)/FIZ106A
Dersin Adı: FİZİK II (MEKANİK II)
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Selma MOĞOL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/smogol
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smogol@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönme hareketini kavrar.
Yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork kavramlarını bilir.
Statik denge ve esneklik kavramlarını açıklar.
Titreşim hareketini kavrar.
Evrensel çekim kanununu açıklar.
Akışkanlar mekaniğini kavrar.
Açısal momentumun korunumunu analiz eder.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Açısal yerdeğiştirme, hız ve ivme. Dönme kinematiği; sabit açısal ivmeli dönme hareketi.
2. Hafta  Eylemsizlik momentinin hesabı. Tork. Tork ve açısal ivme arasındaki bağıntı. Dönme hareketinde iş, güç ve enerji.
3. Hafta  Katı cismin yuvarlanma hareketi. Vektörel çarpım ve tork. Bir parçacığın açısal momentumu.
4. Hafta  Dönen katı cismin açısal momentumu. Açısal momentumun korunumu. Jiroskop ve topacın hareketi.
5. Hafta  Statik denge ve esneklik. Denge şartları. Ağırlık merkezi.
6. Hafta  Statik denge ve esneklik. Statik dengedeki katı cisimlere örnekler. Katıların esneklik özellikleri.
7. Hafta  Basit harmonik hareket. Kütle-yay sistemine yeniden bakış. Basit harmonik salınıcının enerjisi. Sarkaç.
8. Hafta  Ara sınav.
9. Hafta  Titreşim hareketi. Basit harmonik hareketin düzgün dairesel hareketle karşılaştırılması. Sönümlü salınımlar. Zorlanmış salınımlar.
10. Hafta  Evrensel çekim kanunu. Newton'un evrensel çekim yasası. Evrensel çekim sabitinin ölçülmesi. Serbest düşme ivmesi ve kütle-çekim kuvveti.Kepler yayası
11. Hafta  Kütle-çekim yasası ve gezegenlerin hareketi. Kütle-çekim alanı. Kütle-çekim potansiyel enerjisi. Gezegen ve uydu hareketinde enerji incelenmesi.
12. Hafta  Akışkanlar mekaniği. Basınç. Basıncın derinlikle değişimi. Basınç ölçümleri. Kaldırma kuvvetleri ve Archimedes ilkesi.
13. Hafta  Archimedes dinamiği. Akış çizgileri ve süreklilik denklemi. Bernoulli denklemi. Bernoulli denkleminin uygulamaları.
14. Hafta  Genel tekrar.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  FiZİK 1 (SERWAY – BEICHNER )
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
2
7
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X