GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL KİMYA-I/FIZ111G
Dersin Adı: TEMEL KİMYA-I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nusret KAVAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nkavak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nkavak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders sonunda öğrenciler; Maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili kavram, prensip, teori ve kanunları açıklar.
Maddeleri farklı ölçütlere göre sınıflandırır.
Maddeleri IUPAC kurallarına göre isimlendirir.
Maddeyi oluşturan taneciklerin neden bir arada bulunduğunu açıklar.
Günlük yaşamda karşılaştığı bazı olay ve olguları maddenin tanecikli doğasıyla ilişkilendirerek açıklar.
Mol, stokiyometri ve kimyanın temel kanunlarıyla ilgili hesaplamaları yapar.
Gaz kanunlarının varsayım ve sınırlılıklarını karşılaştırır.
Periyodik sistemde periyodik özelliklerin değişimini irdeler.
Maddenin dört halinin özelliklerini karşılaştırır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Modern kimyanın gelişimi
2. Hafta  Elementler, bileşikler ve karışımlar, metrik sistem. Uygulama
3. Hafta  Kimyanın temel kanunları, mol, kimyasal hesaplamalar. Uygulama
4. Hafta  Kimyanın temel kanunları, mol, kimyasal hesaplamalar. Uygulama
5. Hafta  Atom kavramının tarihsel gelişimi; Dalton atom teorisi, Thomson atom teorisi, Rutherford atom teorisi, Bohr atom teorisi
6. Hafta  Kimyasal bağlar ve tanecikli yapı: Temel kavramlar
7. Hafta  Kimyasal bağlar ve tanecikli yapı: Bağ kuramları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Gazlar: Kinetik teori ve gaz kanunları. Uygulama
10. Hafta  Gazlar: Kinetik teori ve gaz kanunları. Uygulama
11. Hafta  Sıvıların özellikleri: Yüzey gerilimi, kılcallık, viskozite, buharlaşma ve kaynama
12. Hafta  Katılar: kristal türleri, kistal yapıları, faz diyagramları
13. Hafta  Çözeltiler: Çözünme olgusu, derişim birimleri, çözeltilerin fiziksel özellikleri
14. Hafta  Periyodik Sistem: Periyodik özellikler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Genel Kimya-I ve II , Petrucci, R.H., Harwood,W.S., Herring , F.G, Palme yayıncılık, 2002, Ankara 2. Modern Universite Kimyası, Mortimer, C. , Çağ
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
91
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.