GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİK LABORATUVARI I (MEKANİK I)/FIZ107A
Dersin Adı: FİZİK LABORATUVARI I (MEKANİK I)
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Laboratuvar çalışmalarında verilerin nasıl analiz edildiğini kavrar.
Bir doğru boyunca hareket, hız ve ivmeyi deney yolu ile kavrar.
Sabit bir kuvvet etkisi ile hız değişmelerini deney yolu kavrar.
İvmenin kuvvet ve kütleye bağlılığını deney yolu ile kavrar.
Merkezcil kuvveti deney yolu ile kavrar.
Basit harmonik hareketi deney yolu ile kavrar.
Çekim potansiyel enerjisindeki değişmeleri deney yolu ile kavrar.
Bir itmedeki momentum değişmelerini deney yolu ile kavrar.
Merkezi olmayan çarpışmayı deney yolu ile kavrar.
Güvenli laboratuar ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Laboratuvar Çalışmalarının Tanıtılması
2. Hafta  Deney 1: Bir Deneyin Analizi
3. Hafta  Deney 2: Bir Doğru Boyunca Hareket, Hız ve İvme.
4. Hafta  Deney 3: Sabit Bir Kuvvet Etkisinde Hız Değişmeleri
5. Hafta  Deney 4: İvmenin, Kuvvet ve Kütleye Bağlılığı
6. Hafta  Deney 5: Serbest Düşme
7. Hafta  Deney 6: Merkezcil Kuvvet
8. Hafta  Deney 7: Basit Harmonik Hareket
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Deney 8: Potansiyel Enerjide Değişmeler
11. Hafta  Deney 9: Bir Itmede Momentum Değişmeleri
12. Hafta  Deney 10: Merkezi Olmayan çarpışma
13. Hafta  Telafi Deneyleri
14. Hafta  Telafi Deneyleri
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel Fizik Deneyleri Kılavuzu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Deneysel Metod
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
20
 Quiz
9
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
10
20
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.