GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİK I (MEKANİK I)/FIZ105A
Dersin Adı: FİZİK I (MEKANİK I)
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Selma MOĞOL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/smogol
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smogol@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fizik ve ölçme hakkında yorum yapar.
Mekanik konularını ayırt eder ve inceler.
Hareket yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir, yaşamdaki önemini analiz eder.
Momentumun korunumunu analiz eder.
Enerjinin korunumunu analiz eder.
Fizik yasalarını anlar ve önemini yorumlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fizik ve ölçme. Uzunluk, kütle, zaman standartları. Maddenin yapı taşları. Yoğunluk. Boyut analizi. Birimleri çevirme. Anlamlı rakamlar.
2. Hafta  Vektörler. Koordinat sistemleri. Vektörler ve skaler nicelikler. Vektörlerin bazı özellikleri. Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler.
3. Hafta  Bir boyutta hareket.Yerdeğiştirme,hız-sürat.İvme. Hareket diyagramları.Bir boyutta sabit ivmeli hareket. Serbest düşen cisimler.Kinematik denklemleri.
4. Hafta  İki boyutta hareket. Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri. Sabit ivmeli iki boyutlu hareket. Eğik atış hareketi. Düzgün dairesel hareket.
5. Hafta  Hareket kanunları. Kuvvet kavramı. Newton'un 1. yasası ve Eylemsiz sistemler. Kütle. Newton'un 2. ve 3. yasası. Kütle çekim kuvveti ve ağırlık.
6. Hafta  Dairesel hareket. Düzgün dairesel harekete Newton'un 2. hareket yasasının uygulanması.
7. Hafta  Newton kanunlarının bazı uygulamaları.Düzgün olmayan dairesel hareket. İvmeli sistemlerde hareket.
8. Hafta  Ara Sınav.
9. Hafta  Newton kanunlarının bazı uygulamaları.Direnç kuvveti altında hareket. Parçacık dinamiğinde sayısal modelleme.
10. Hafta  İş ve enerji. Sabit kuvvetin yaptığı iş. İki vektörün skaler çarpımı. Değişken bir kuvvetin yaptığı iş
11. Hafta  İş ve enerji. Kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi. Güç. Enerji ve otomobil. Yüksek hızlarda kinetik enerji.
12. Hafta  Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Korunumnlu ve korunumsuz kuvvetler. Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji. Mekanik enerjinin korunumu.
13. Hafta  Doğrusal momentum ve korunumu. İmpuls ve momentum. Çarpışmalar. Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar.
14. Hafta  İki boyutta çarpışmalar. Kütle merkezi. Parçacık sisteminin hareketi. Roket hareketi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  FiZİK 1 (SERWAY – BEICHNER )
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
2
7
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X