GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Gülcan ŞAHİNGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sgulcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sgulcan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci bu ders sonunda Türk inkılâbının özelliklerini bilir, diğer inkılâp hareketleri ile kıyaslar.
Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini kavrar, çıkarımlarda bulunur, bu süreçle ilgili tarihi bilgilere vakıf olur. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, inkılâp ve inkılâpla ilgili kavramlar
2. Hafta  Türk inkılâbını hazırlayan sebepler, kurtarmaya yönelik yenilik hareketleri, Osmanlı Devletinin yıkılısı (sebepleri)
3. Hafta  I. Dünya Savası (sebepler), Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, Savasın cepheleri
4. Hafta  Osmanlı Devletini paylaşma projeleri, savasın sona ermesi ve yapılan anlaşmalar.
5. Hafta  Milli mücadele dönemi, mütareke sonrası ülkenin durumu, azınlıkların faaliyetleri, Türk Milleti ve Cemiyetler
6. Hafta  Milli Mücadeleye hazırlık, Mustafa Kemal’ in İstanbul’daki faaliyetleri
7. Hafta  Mustafa Kemal ve Anadolu’ da milli mücadele, Samsun ve Havza faaliyetleri Amasya Genelgesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Sivas Kongresi kararları, Amasya Protokolü, Temsil Heyeti, Ankara’ ya geliş, Misakı Milli’nin kabulü
10. Hafta  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılısı, Askeri ve siyasi gelişmeler, bölgesel Mücadeleler, doğu cephesinde Ermenilerle mücadele
11. Hafta  I. ve II. İnönü, Kütahya, Eskişehir Muharebesi, Sovyet Rusya ve Afganistan’ la ilişkiler
12. Hafta  Sakarya muharebesi ve Büyük Taarruz, Kars ve Ankara Anlaşmaları
13. Hafta  Mudanya Mütarekesi, Lozan anlaşması ve önemi
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2. Prof. Dr. Azmi Süslü,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
57
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.