GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ/FİZ506M
Dersin Adı: ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 10
Dersin Yarıyılı: 10 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Musa SARI, Doç.Dr.Şebnem K.İNGEÇ, Doç.Dr.Yasin ÜNSAL, Yard.Doç.Dr.Uygar KANLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/msari , http://websitem.gazi.edu.tr/singec , http://websitem.gazi.edu.tr/yunsal,http://websitem.gazi.edu.tr/ukanli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  msari@gazi.edu.tr, singec@gazi.edu.tr, yunsal@gazi.edu.tr, ukanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fizik alan eğitimiyle ilgili ilgi duyduğu ve popüler konuları belirler.
Fizik alan eğitimi ile ilgili kuramları ve yazılmış tez ve makaleleri çeşitli kaynaklardan araştırır.
Fizik eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları konu ve yöntem açısından sınıflandırır.
İleriye dönük araştırma konuları ve bunlara uygun yöntemleri belirler.
Dersin öğretim elemanının onayını alarak bir araştırma konusu belirler.
Araştırma konusu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan bilgi toplar.
Araştırma sürecinde ilgili bireylerle iletişim kurar.
Araştırma sonuçlarını raporlaştırır.
Çeşitli öğretim teknolojilerini kullanarak elde ettiği araştırma sonuçlarını sunar.
Araştırma sürecindeki güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fizik alan eğitimiyle ilgili ilgi duyulan ve popüler konuların belirlenmesi.
2. Hafta  İlgili Literatürün Toplanması
3. Hafta  İlgili Literatürün Toplanması
4. Hafta  İlgili Literatürün Toplanması
5. Hafta  Araştırma Konusunun Belirlenmesi
6. Hafta  Ölçüm Araçlarının Hazırlanması
7. Hafta  Ölçüm Araçlarının Hazırlanması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Verilerin Toplanması
10. Hafta  Verilerin Toplanması
11. Hafta  Raporlaştırma
12. Hafta  Raporlaştırma
13. Hafta  Raporlaştırma
14. Hafta  Raporlaştırma
15. Hafta  Geri Bildirimlerin Verilmesi
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Proje klavuzu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
60
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
24
24
 Sunu hazırlama
1
14
14
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
22
22
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
24
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
238
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
10
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X