GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI/FİZ504M
Dersin Adı: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 10 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Selma MOĞOL, Prof.Dr.Bilal GÜNEŞ,Prof. Dr. Musa SARI, Doç.Dr. Mustafa KARADAĞ, Doç.Dr.Şebnem K.İNGEÇ, Doç.Dr.Pervin Ü. YAVAŞ, Doç.Dr.Yasin ÜNSAL, Yard.Doç.D
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/msari
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smogol@gazi.edu.tr, bgunes@gazi.edu.tr, msari@gazi.edu.tr, mkaradag@gazi.edu.tr, singec@gazi.edu.tr, yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğretmenlik mesleğini tanır.
Fizik dersinde kullanılan ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzunu inceler.
Seçilen bir ünitenin işlenişini gözlemler.
Anlatacağı konuyla ilgili ders planı tasarlar.
Ders planını uygular.
Uygulama deneyimlerini rapor eder.
Dersi planına uygun olarak tasarlar ve değerlendirir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Öğrenciler Özel Öğretim Metotları I ve II dersi ile Okul Deneyimi dersini almış olmalıdır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Özel öğretim metotları I,II.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğretmenlik mesleğini tanıma
2. Hafta  Fizik dersinde kullanılan ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzunu inceleme
3. Hafta  Fizik dersinde kullanılan ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzunu inceleme
4. Hafta  Rehber öğretmeni eşliğinde derslere girerek, ders işlenişini gözlemleme.
5. Hafta  Rehber öğretmeni eşliğinde derslere girerek, ders işlenişini gözlemleme.
6. Hafta  Rehber öğretmeni eşliğinde derslere girerek, ders işlenişini gözlemleme.
7. Hafta  Rehber öğretmeni eşliğinde derslere girerek, ders işlenişini gözlemleme.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ders planı hazırlama ve ders anlatımı
10. Hafta  Ders planı hazırlama ve ders anlatımı
11. Hafta  Ölçme değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla soru hazırlama
12. Hafta  Hazırladığı ölçme aracını uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Rehber öğretmeni ile birlikte nöbet tutma
14. Hafta  Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış oldukları deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanları ile değerlendirme.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fakülte- Okul İş Birliği Kılavuzu YÖK/Dünya Bankası
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Uygulama, Problem Çözme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
100
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
6
2
12
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X