GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİM TARİHİ/FIZ509G
Dersin Adı: BİLİM TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimi ve bilimin doğasını tanımlar ve tarihten örneklerle açıklar.
Bilim tarihinin temel konu ve kavramlarını kavrar.
Bilimin tarihsel değişimini ve dönüşümünü kavrar.
Galileo, Newton, Einstein gibi bilim tarihine damgasını vurmuş bilim insanlarını tanır.
Tarihsel bakış kullanılarak kavramların geçmiş ile ilgili bağlantısını kurar ve analiz eder.
Bugünkü modern bilimin arka planı bilir.
Bilim, bilimin doğası ve teknoloji arasındaki ilişkileri açıklar.
Fizik biliminin gelişimini anlar.
Profesyonel genel kültürün tarihsel oluşumunu kazanır.
Bilim, toplum ve teknoloji arasındaki ilişkiye ve bilim ve teknolojiye tarihsel bir yaklaşım kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilim nedir? Bilimin Doğası nedir?
2. Hafta  Eski Uygarlıklarda Bilim (Hindistan, Çin, Mısır)
3. Hafta  Antik Yunan ve Helenistik Dönemde Bilim
4. Hafta  Romalılarda Bilim, Ortaçağ Avrupasında Bilim
5. Hafta  Bilim tarihine damgasını vurmuş bilim insanları ve yaptıkları
6. Hafta  İslam Dünyasında Bilim, Halkın Bilim Tarihi
7. Hafta  Rönesans ve Modern Bilim
8. Hafta  Bilim tarihine damgasını vurmuş bilim insanları ve yaptıkları
9. Hafta  17. ve 18. yy’da Bilim
10. Hafta  Aydınlanma Çağı
11. Hafta  Endüstri Devrimi ve Bilim, 20.yy’da Bilim, 20.Yuzyılda Bilimi Sarsan Düşünceler
12. Hafta  Astronomide ve optikte tarihsel gelişim süreci
13. Hafta  Mekanikte ve Elektrikte tarihsel gelişim süreci
14. Hafta  Modern fizikte tarihsel gelişim süreci
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Colin A. Ronan. Çeviri: Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Feza Günergur. Bilim Tarihi:Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, “Bir Bilim Tarihi Kitabı Uyurgezerler İnsanın Değişen Evren Görüşünün Bir Tarihi”, Arthur Koestler,Phoenix Yayınevi, 2013. “Gökyüzü ve Bilim Tarihi İslam Bilim ve Teknolojisi”, Donald R. Hill, Boyut Yayın Grubu, 2010. “Halkın Bilim Tarihi” Clifford D. Conner, TÜBİTAK YAYINLARI, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X