GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI/FIZ507M
Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları bilir ve tanımlar.
Öğretim amaçlarını sınıflandırır.
Öğretim durumlarını planlar.
Çeşitli fizik öğretim araç-gereçlerini değerlendirir.
Gerekli durumlarda en uygun fizik öğretim araç-gereçlerini seçer ve etkili kullanır.
Görsel materyallerin tasarımı ile ilgili tasarım ögelerini ve tasarım ilkelerini bilir.
Öğretim teknolojileri yoluyla çeşitli fizik öğretim materyalleri geliştirir.
Bilgisayarların fizik eğitiminde hangi amaçlarla kullanıldığını bilir.
Uzaktan eğitimin nasıl ve hangi yollarla yapıldığını bilir.
Uzaktan eğitimi çeşitli açılardan değerlendirir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğretim Teknolojisi ile İlgili Temel Kavramlar: Teknoloji Nedir? Öğretim Teknolojisi Nedir?
2. Hafta  Öğretim Analizi: Amaçların Sınıflandırılması, Amaçları belirlemek neden önemlidir? Amaçlar Nasıl Yazılır?
3. Hafta  Öğretim Durumlarını Planlama: Giriş etkinliklerini planlama, İçerik sunusunu planlama, Alıştırmaları planlama, Geri bildirimi planlama, Değerlendirme
4. Hafta  Çeşitli Nitelikteki Fizik Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi, Değerlendirilmesi ve Etkili Kullanımı
5. Hafta  Görsel Materyallerin Tasarımı: Tasarım Ögeleri, Tasarım İlkeleri, Öğretim Teknolojileri Yoluyla Öğretim Gereçlerinin Geliştirilmesi
6. Hafta  Eğitimde Bilgisayar Kullanımı: Öğretim aracı olarak bilgisayarlar, İletişim aracı olarak bilgisayarlar, Üretim aracı olarak bilgisayarlar
7. Hafta  Uzaktan Eğitim
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
10. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
11. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
12. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
13. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
14. Hafta  Birinci Ödev Sunuları
15. Hafta  İkinci ödevlerin (materyal üretim projesi) teslim edilmesi ve sunulması
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme: Halil İbrahim YALIN, Nobel Yayıncılık, 2002, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
40
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
2
8
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
110
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X