GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTAÖĞRETİM FİZİK DENEYLERİ I/FIZ505A
Dersin Adı: ORTAÖĞRETİM FİZİK DENEYLERİ I
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Öğr. Gör. Dr. Çağlar GÜLÇİÇEK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pervinunlu, http://websitem.gazi.edu.tr/site/caglar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pervinunlu@gazi.edu.tr, caglar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Madde ve maddenin özelikleri konusunda deney tasarlar ve yapar.
Karışımlar-çözeltiler-asitler ve bazlar konusunda deney tasarlar ve yapar.
Sıvılarla ilgili deneyler tasarlar ve yapar.
Basınç konusunda deney tasarlar ve yapar.
Isı ve sıcaklık konusunda deney tasarlar ve yapar.
Hareket konusunda deney tasarlar ve yapar.
Kuvvet İş Güç ve Enerji konusunda deney tasarlar ve yapar.
Makanik Dalgalar konusunda deney tasarlar ve yapar.
Deneylerle ilgili kavramları bilir.
Deneylerini raporlaştırır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Madde ve maddenin özelikleri
2. Hafta  Karışımlar-çözeltiler-asitler ve bazlar
3. Hafta  Karışımlar-çözeltiler-asitler ve bazlar
4. Hafta  Sıvılarla ilgili deneyler
5. Hafta  Sıvılarla ilgili deneyler
6. Hafta  Basınç
7. Hafta  Basınç
8. Hafta  Isı ve sıcaklık
9. Hafta  Isı ve sıcaklık
10. Hafta  Isı ve sıcaklık
11. Hafta  Hareket
12. Hafta  Hareket
13. Hafta  Kuvvet İş Güç ve Enerji
14. Hafta  Makanik Dalgalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fen bilgisi kitapları, deney kitapları, internet v.b
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Deney ve gösteri
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
5
35
 Diğer
12
3
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X