GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL DENEYİMİ/FIZ503M
Dersin Adı: OKUL DENEYİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pervinunlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pervinunlu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğretmenlik mesleğini tanır.
Uygulama okullarındaki sınıf ortamını tanır.
Uygulama öğretmenin ve okul müdürünün okuldaki görevlerini bilir.
Lise öğrencilerinin düzeyine uygun ders anlatır.
Öğretme-öğrenme yaklaşımlarını sınıf ortamında uygular.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili farklı, güveilir ve geçerli bilgi kaynaklarını (internet, kütüphane, basılı ve görsel materyal vb.) kullanır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Fakültede teorik ve lisede uygulama.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı
2. Hafta  Okulların seçilerek öğretmen adaylarının okullara götürülmesi
3. Hafta  Dönem Planı
4. Hafta  Öğretmenin okuldaki bir günü
5. Hafta  Öğrencinin okuldaki bir günü
6. Hafta  Öğretim yöntemleri
7. Hafta  Yan branşınızda öğretim yöntemleri
8. Hafta  Derslerin gözlenmesi
9. Hafta  Yan branşta derslerin gözlenmesi
10. Hafta  Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
11. Hafta  Soru sormayı gözlemleme
12. Hafta  Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar
13. Hafta  Okul müdürü ve okul kuralları
14. Hafta  Okul ve Toplum
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fakülte-okul işbirliği Yök/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ve uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Liselerde
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
12
1
12
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
111
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X